25-03-2020

Lipoprotein(a) er en særlig type kolesterol, der er genetisk bestemt og ikke kan påvirkes af livsstilsændringer eller almindelig kolesterolmedicin. Ikke før nu. En ny type medicin, der netop er under afprøvning, har vist sig at kunne hæmme produktionen af lipoprotein(a) i leveren, hvor det dannes.

Sammen med et stort hold af internationale forskere deltager HE Midt, Hjertesygdomme forskning i et verdensomspændende forskningsprojekt, der har som mål at nedbringe niveauet af lipoprotein(a) og på den måde forhåbentlig også at nedsætte sygeligheden og dødeligheden hos denne type patienter.

Forskningsgruppen i Hjertesygdomme og Klinisk Biokemi samarbejder om dette projekt på RH Viborg og er glade for det store arbejde, som forskningsafdelingen har lagt i projektet indtil nu.

- Vi er særdeles taknemmelige for de 10 patienter fra hospitalsenheden, som har deltaget i forskningsprojektet sammen med os, siger overlæge Ib Christian Klausen fra Hjertesygdomme og fortsætter:

- I den næste fase af projektet inviterer vi endnu flere patienter med. Patienterne, der kommer til at deltage har kendt hjertekarsygdom og forhøjet Lipoprotein(a) og vil blive målgruppen for denne behandlingstype i fremtiden, siger overlægen.

Forskningsprojektet er dermed på vej ind i fase tre afprøvning, inden medicinen kan komme på markedet. Fase 3 forventes at forløbe over de næste fire år og vil afklare, om medicinen også på langt sigt har den ønskede effekt: at nedsætte hjertekarsygdom og død.

Vil du vide mere?

Politiken bragte i begyndelsen af året artiklen "Det kan blive »en kæmpe revolution«: Hver femte dansker arver forhøjet kolesterol, men nu er en kur på vej"