28-01-2020

Mere end 25.000 mennesker i Danmark oplever hvert år at få en hjernerystelse. 15 % af dem lider af svære symptomer i mere end 3 måneder med store konsekvenser for det enkelte menneske. Nu har et nyt dansk studie fundet frem til en metode, der effektivt kan behandle svære langvarige symptomer efter en hjernerystelse.

Det nye danske studie undersøger et helt nyt behandlingsprogram for unge mennesker (15-30 år), der fortsat oplever symptomer 2-6 måneder efter en hjernerystelse. Og det er gode nyheder for disse mennesker. Studiet påviser nemlig som et af de første på området, at et standardiseret behandlingsprogram kan reducere deres symptomer og risikoen for langvarig sygdom markant.

Mere end 25.000 mennesker i Danmark oplever hvert år at få en hjernerystelse. Selvom de fleste heldigvis kommer sig inden for nogle få dage eller uger, lider cirka 15 % af svære symptomer som hovedpine, svimmelhed eller koncentrationsbesvær i mere end 3 måneder. Det kan for det enkelte menneske have store konsekvenser for deres hverdag, livskvalitet, uddannelse og arbejde.

Der findes i dag ikke en evidens-baseret standardbehandling til mennesker med langvarige symptomer efter en hjernerystelse, og indtil nu har der manglet metodisk stringent forskning på området.

Men det danske studie har nu påvist, at svære symptomer efter en hjernerystelse effektivt kan behandles ved hjælp af et nyudviklet, tværfagligt 8-ugers behandlingsprogram, som har fået navnet "GAIN – Get going After concussIoN" – og på dansk: "Godt i gang efter hjernerystelse". Behandlingen fokuserer på at ændre måden, man forstår sine symptomer og måden, man håndterer sine symptomer i dagligdagen.

Meget positive resultater

- Vores resultater er meget positive, og de giver håb for en overset patientgruppe, hvor der indtil nu ikke har været behandlingsmuligheder. Men der er behov for flere studier af GAIN, før behandlingen kan etableres som et tilbud for hjernerystelsesramte. Derfor vil vi gerne som det næste skridt afprøve GAIN i større målestok i kommunerne i Region Midtjylland. Vi ønsker at undersøge, om behandlingen kan gennemføres i kommunerne, og om den også er effektiv for voksne over 30 år, forklarer neuropsykolog og ph.d. Mille Møller Thastum, der er en del af forskergruppen bag studiet.

Den behandling, der er udviklet, baserer sig på principper fra kognitiv adfærdsterapi og gradueret fysisk genoptræning. Fokus har været på unge mellem 15 og 30 år, der stadig oplevede svære symptomer 2-6 måneder efter en hjernerystelse. I alt 112 unge deltog over en 3-årig periode i et lodtrækningsforsøg.

Den ene gruppe deltagere fik tilbudt GAIN, mens kontrolgruppen fik tilbudt op til 30 minutters information og rådgivning. En sammenligning af de to grupper viste, at deltagerne i GAIN havde markant færre symptomer og et bedre fysisk helbred 3 måneder efter behandlingen end deltagerne i kontrolgruppen.

Fakta

De nye forskningsresultater er publiceret i det anerkendte britiske tidsskrift The Lancet; EClinicalMedicine med neuropsykolog og ph.d. Mille Møller Thastum som førsteforfatter. Mille Møller Thastum er aktuelt ansat som neuropsykolog på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Studiet er udført som hendes ph.d.-projekt med titlen "Early Intervention for post-concussion symptoms" i et samarbejde mellem Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital og Forskningsenheden på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.