200610 Randi Steensgaard_DSC8102_1040px.jpgFoto: af Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

23-06-2020

Når det sundhedsfaglige personale viser interesse for mennesket bag sygdommen, er det lettere at opmuntre patienten til at være deltagende i sin egen rehabilitering. Det viser et studie og en ph.d.-afhandling, som udspringer fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

I rehabiliteringen af patienter er det alfa og omega at sygeplejepersonalet tager afsæt i den rygmarvsskadedes liv og perspektiv, når de tilrettelægger alle aspekter af sygeplejen. Når sygeplejersker ændrer deres perspektiv og er mere deltagende og viser engagement, vil patienten i højere grad være motiveret for rehabiliteringen, forklarer klinisk sygeplejespecialist Randi Steensgaard, der står bag en ny ph.d.-afhandling.

- Vi kan godt interessere os endnu mere for, hvem du er som person. Som plejepersonale skaber vi rammerne og pladsen til patientens rehabilitering. Ved at vise omsorg og skabe struktur, kan vi få patienten på banen med ønsker til egen rehabilitering, siger Randi Steensgaard.

På Vestdansk Center for Rygmarvsskade kigger personalet i høj grad på, hvad der er et meningsfuldt liv for den enkelte patient. Målet med rehabiliteringen er at opnå den maksimale uafhængighed og selvstændighed, og fokus bør være på både de psykiske, fysiske og sociale dele af den enkeltes liv.

Prøvehandlinger er vejen frem

I 2015 gik studiet, der er kategoriseret som aktionsforskning, i gang med fire sygeplejefaglige prøvehandlinger. Gennem observationer, interviews og logbøger har en gruppe sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter flyttet forskningen over i praksis med prøvehandlinger, som er afprøvet i en lille gruppe, før de blev udbredt til en større gruppe patienter.

- Gennem studiet har vi afprøvet flere initiativer med patienterne. Med afsæt i patienternes tilbagemeldinger og sygeplejepersonalets evalueringer har vi kunnet justere og tilpasse initiativerne til klinisk praksis, så ønsket om at øge patientens deltagelse passede sammen med den kliniske virkelighed. Vi kombinerede prøvehandlingerne med refleksion og dialog, og det gav de deltagende medarbejdere et analytisk blik for og kompetencer til at handle på uhensigtsmæssige arbejdsgange, fortæller Randi Steensgaard.

På Vestdansk Center for Rygmarvsskade har en gruppe af sygeplejepersonalet undersøgt, hvilke værdier og rutiner, der er vigtige for den enkelte patient. -

- Vi sætter os ind i den enkelte patients perspektiv, ressourcer, drømme og ønsker til det fremtidige liv. Vi har forsøgt at tilrettelægge rehabiliteringen efter patientens liv og ønsker, i stedet for hvad der passer bedst ind i afdelingen. Hvis en patient normalt vil stå tidligt op for at nå på arbejde, så er det dét, vi arbejder hen imod og tilrettelægger dagen efter for dén patient. Hvis en patient har det svært og har brug for, at der ikke stilles for mange krav i en periode, så skriver vi det ned, så personalet ved det og respekterer det, siger Randi Steensgaard.

Personalets engagement har stor betydning for patienten

For at få en patient godt igennem rehabiliteringen, har studiet haft et stort fokus på personalet omkring patienten. Personalet har haft samtaler med patienten gennem hele forløbet, hvilket har skabt mere rum og forståelse for patienten, viser studiet.

- Samtalerne har haft en kæmpe betydning for indsigten i patientens perspektiv og for patientens mulighed for at deltage. Det er også en vigtig del af sygeplejen at sidde og lytte til patienten og på den måde være nærværende og vise omsorg. Det skaber et rum for omsorgsfuld sygepleje, siger Randi Steensgaard.

Randi Steensgaard forsvarer sit ph.d-projekt 'Promoting patient participation in rehabilitation – caring for the patient's perspective' den 1. juli 2020 på Regionshospitalet Viborg.