200204-A-001-1040px.jpg

Overlæge Dorthe Svenstrup Møller og sygeplejerske Helle Mark Mogensen. 

05-02-2020

Hospitalet i Viborg tester et nyt tilbud til borgere med atrieflimren. Tilbuddet skal gøre patienterne mere trygge ved deres egen sygdom og lære dem selv at mestre den. Samtidig er tilbuddet en gevinst for hospitalet.


130.000 danskere har den kroniske sygdom atrieflimren – også kaldet forkammerflimmer. Hjertepatienter med andre diagnoser har stor gavn af rehabilitering, men indtil nu har der ikke været et sådant tilbud til patienter med atrieflimren.

I et nyt forskningsprojekt afprøver Regionshospitalet Viborg derfor et tele-rehabiliteringstilbud til patienter med atrieflimren. Grundstenen i projektet er en udbygning af hjemmesiden www.hjerteportalen.dk, hvor patienterne kan logge ind på deres helt egen side. Her kan de finde information og vejledning om atrieflimren, registrere deres egne data, lave optagelse af deres hjerterytme og være i dialog med lægerne og sygeplejerskerne på hospitalet og i sundhedscentrene i Viborg og Skive.

- Patienter med atrieflimren er en forsømt patientgruppe, hvad angår rehabilitering. Det nye tilbud skal hjælpe dem, så de er klædt bedre på til at mestre deres egen sygdom. De skal lære deres symptomer godt at kende og tilegne sig redskaber til selv at mestre symptomerne, når de dukker op igen. Det er vigtigt, for alle kroniske sygdomme kommer igen på et tidspunkt, siger overlæge Dorthe Svenstrup Møller fra Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg.

Patienterne har været med til at udvikle ny løsning

Den nye hjemmeside skal være med til at øge patienternes sygdomsforståelse og handlekompetencer. Den skal fungere som et undervisningstilbud, og den skal være med til at give patienterne tryghed.

Hjemmesiden indeholder animationsfilm og information om sygdommen. Den giver også mulighed for løbende dialog med fagfolk på hospitalet og på sundhedscentrene, og patienterne kan på hjemmesiden booke en videokonsultation med fagfolkene.

Patienterne og pårørende har selv været med til at udvikle hjemmesiden og indholdet, så det matcher deres behov.

Telerehabilitering holder patienterne "i hånden" derhjemme

Patienterne får forskelligt udstyr med hjem – blandt andet et apparat, som giver dem mulighed for selv at lave en optagelse af deres hjerterytme. Optagelsen sendes elektronisk til hjemmesiden, så hospitalet løbende kan følge med i patientens hjerterytme.

Patienterne får også apparatur til måling af deres søvn, blodtryk, vægt og skridt, når de er hjemme. På den måde kan fagfolk sammen med patienterne følge med i udviklingen i deres sundhedsdata.

- Vi oplever, at patienterne føler sig mødt og anerkendte, når vi præsenterer hjemmesiden for dem. De oplever at få en skræddersyet løsning, som kan hjælpe dem med at lære deres egen sygdom at kende, siger sygeplejerske Helle Mark Mogensen fra Hjertesygdomme og fortsætter:

- Samtidig giver vores nye telerehabiliteringsprogram dem en tryghed, fordi de ved, at vi løbende følger deres målinger via siden, og fordi de let kan skrive en besked eller bestille en videokonsultation.

Ny platform kan spille afgørende rolle

Håbet er, at patienter med atrieflimren bliver klædt på til at mestre deres egen sygdom. Forventningen er, at det nye telerehabiliteringsprogram og teknologier på sigt kan reducere antallet af indlæggelser og ambulante besøg på hospitalet for patienter med atrieflimren, og på den måde er den også en gevinst for hospitalet.

- Det er vores oplevelse, at atrieflimren ofte er forbundet med angst og bekymringer hos både patienten og de pårørende. Vi vil med dette projekt hjælpe patienterne og de pårørende med at mestre symptomerne derhjemme og gøre dem trygge, så de undgår, at blive indlagt - selvfølgelig med os på sidelinjen. Man kan sige, at patienterne skal være kaptajnen i deres eget liv og selv styre skibet – det vil sige sygdommen. Her mener vi, at den nye platform med kommunerne og patienterne kan spille en helt afgørende rolle, lyder det fra Dorthe Svenstrup Møller.

Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg indgår i projektet sammen med de kommunale sundhedscentre i Viborg og Skive, Hjerteforeningen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, DTU og Laboratoriet for Velfærdsteknologi - Telesundhed & Telerehabilitering, Aalborg Universitet, som er projektleder på forskningsprojektet. Projektet er støttet at Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden.