fotonyhed.jpg

Ergoterapeuterne Katje Bjerrum (t.v.) og Linda-Maria Delgado Grove udgør bemandingen i Regionshospitalet Hammel Neurocenters nye projekt Udgående Dysfagi-Team.

11-12-2020

To ergoterapeuter fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter tilbyder specialiseret indsats som hjælp til patienter med synkebesvær i Region Midtjylland. Projekt Udgående Dysfagi-Team har fået 100.000 kr. i støtte fra Sundhedsinnovationspuljen, som Team Sundhedsinnovation administrerer.

Når borgere er hårdt ramt af dysfagi - som er problemer med at synke, spise og drikke - påvirker det deres hverdagsaktiviteter, og der er risiko for, at de trækker sig fra sociale sammenhænge.

For ergoterapeuter ude i kommunerne kan det være en kompleks opgave at genoptræne borgere med dysfagi. Der kan opstå behov for at søge sparring og at kunne trække på erfaring og specialiserede kompetencer.

På Regionshospitalet Hammel Neurocenter er ergoterapeuterne specialister i dysfagi på grund af deres daglige arbejde med dysfagipatienter.

Specialiseret indsats

I projekt Udgående Dysfagi-Team er der tilknyttet to ergoterapeuter fra Klinik for tidlig neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

De to ergoterapeuter Linda-Maria Delgado Grove og Katje Bjerrum tilbyder specialiseret indsats indenfor dysfagi i tidsafgrænsede træningsforløb for borgere med moderat til svær dysfagi.

- Vi har en specialiseret viden inden for området, og vi har rigtig mange værktøjer, vi kan trække op af rygsækken, når vi skal lave behandlingen, siger Linda-Maria Delgado Grove.

Projektet er blevet støttet med 100.000 kr. i medfinansiering fra Sundhedsinnovationspuljen, som Team Sundhedsinnovation administrerer.

Projektet varer til udgangen af 2020, hvorefter det skal evalueres.

Dysfagi er ofte en voldsom ubehagelig oplevelse for patienten. Her kan du se en video med den tidligere dysfagipatient Ann-Sofie Meinert Milthers.

Hør hende fortælle om oplevelsen med dysfagi og behandlingsforløbet på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Udgående Dysfagi-Team tilbyder en række konkrete ydelser til borgere og ergoterapeuter ude i kommunerne i Region Midtjylland. Bl.a.:

  • Klinisk vurdering af borgere med moderat til svær dysfagi
  • Målsætning og behandlingsplan sammen med borgeren
  • Behandling af borgeren i eget hjem 2-3 gange om ugen i en tidsafgrænset periode
  • Løbende information til kommunal ergoterapeut om, hvordan det går med borgerens dysfagi-problematik
  • Hands-on sparring og løbende telefonisk rådgivning til kommunal ergoteraput, når denne skal overtage den videre behandling