190708_Silkeborg_01_1040px.jpgRegionshospitalet Silkeborg, herunder Universitetsklinik for Innovative Patientforløb. Foto: Hospitalsenhed Midt.

27-01-2020

Hvert femte år skal universitetsklinikker bedømmes og vurderes, om de også fremover kan kalde sig universitetsklinikker. Universitetsklinik for Innovative Patientforløb på Regionshospitalet Silkeborg er for anden gang blevet kvalitetsstemplet.

Klinikken er en af Region Midtjyllands fem universitetsklinikker.

Aarhus Universitets og Region Midtjyllands udnævnelse af blandt andet Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg til universitetsklinik er et klart signal om, at kvalitetsforskning hører hjemme både på universitetet, på universitetshospital og på regionshospitalerne i Region Midtjylland. Den nye bedømmelse af centret, som i forskningsmæssige sammenhænge hedder Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, er et kvalitetsstempel, som giver centret lov til at fortsætte som universitetsklinik de kommende fem år.

- Vi har vist nye veje til en struktur, som imødekommer patienternes behov for et sammenhængende, hurtigt undersøgelsesforløb. Vores forskere har dokumenteret, at vores udviklingsarbejde gør en forskel. Forlængelsen af vores status som universitetsklinik er vigtig for os, da det giver os bedre muligheder for at tiltrække og fastholde de dygtigste forskere inden for området. Det gavner også patienterne, at klinikken har et højt niveau med fagligt dygtige medarbejdere og et godt samarbejde med både det kommunale sundhedsvæsen og de praktiserende læger, siger Eva Ladekjær Larsen, som er forskningsleder ved Diagnostisk Center.

Hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt er naturligvis også glad for, at Diagnostisk Center også fremover kan kalde sig en universitetsklinik.

- Det er et klap på skulderen og en bekræftelse af, at centret laver et godt og vigtigt stykke arbejde på et højt fagligt niveau. Det kan vi kun være stolte af. Samtidig understreger det, at kvalitetsforskning i høj grad også hører hjemme her på regionshospitalerne, og at universitetsklinikkens mange resultater kan komme ikke bare borgere og patienter fra Silkeborg til gavn, men også borgere og patienter i hele Region Midtjylland, siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Diagnostisk Center er utraditionelt organiseret og rummer alle de medicinske specialer samt radiologisk diagnostik. Det giver en unik mulighed for at undersøge patienten af et team af eksperter fra forskellige relevante specialer – oftest på én og samme dag.


Yderligere oplysninger:
Forskningsleder Eva Ladekjær Larsen, Regionshospitalet Silkeborg, tlf. 7841 7879
Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, Hospitalsenhed Midt, 
tlf. 3091 1341