På klinikken i Viborg tilbyder vi høreapparatbehandling af voksne, og vi laver høreundersøgelse og behandling af børn i alderen fra 3-18 år.

 

 

Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har høreproblemer.  

Eksempler på undersøgelser og behandlinger vi laver:

Patient får taget høreprøve

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du et team af oto-teknikere, audiologassistenter, speciallæger, børnehørepædagoger og sekretærer. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Vejledninger og information

I Øre-, Næse- og Halskirurgi har vi lavet information og vejledninger til dig, som har høreproblemer:

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse og behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • En privatpraktiserende speciallæge
 • Audiologopædagog, som typisk er tilknyttet et kommunikationscenter
 • En anden klinik eller afdeling på hospitalet.

Hvis du er tidligere høreapparatsbruger kan du også henvises via selvhenvisning.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse eller behandling. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under besøget
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag og vejledninger.

Der kan være flere ting, som du skal forberede i god tid, fx:

 • 1-2 måneder inden din aftale: Kontakt egen læge eller praktiserende ørelæge for at få fjernet voks fra ørerne.
 • Hvis du ikke er selvhjulpen, er det vigtigt at du har en hjælper/pårørende med. Personalet på høreklinikken har ikke mulighed for at hjælpe med enventuel personlig pleje.
 • Evt. skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Undersøgelsen tager cirka 1-1,5 time.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer til høreklinikken, skanner du dit sundhedskort på standeren ved informationen.

Personalet i informationen står klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give ventetid. Vi informerer, så godt vi kan, hvis der opstår forsinkelser.

Vær opmærksom på, at vi ikke altid kan kalde patienterne ind i den rækkefølge, som de ankommer i. Hvornår det er din tur, afhænger af forskellige ting. Det kommer blandt andet an på hvilken type undersøgelse, du skal have lavet.

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til en samtale og undersøgelse. 

Her vil vi:

 • Tale med dig om de symptomer du oplever
 • Lave en høreprøve
 • Du vil eventuelt blive undersøge af en ørelæge.

Nogle gange er det nødvendigt at lave et aftryk af dit øre og så vil klinikken to dygtige oto-teknikere, stå klar med aftryksmaterialet.

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvordan vi bedst afhjælper og varetager behandlingen af dit høretab. 

Undersøgelser i andre afdelinger 

Du kan opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet flere undersøgelser.

Du vil få en ny indkaldelse til en anden dag.

Svar på din undersøgelse 

Du får typisk svar på din undersøgelse med det samme. Det kan også være, at du skal vente på svar. 

Vi aftaler med dig, hvordan vi fortæller dig om resultatet af undersøgelserne, og hvad der nu skal ske.

Som patient bliver du naturligvis taget med på råd, men i sidste ende er det dog audiologi-assistenten, der vurderer, hvad der virker bedst ved dit høretab.

Du kan få svar på forskellige måder:

 • Digital Post
 • Telefon
 • Samtale i klinikken.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet høreklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling. 

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk:

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • fortælle hvordan du oplever at høretabet påvirker patienten i hverdagen
 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • hjælpe med personlig pleje hvis der er behov for det under besøget
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Ring til Høreklinik Viborg

Telefon: 78 44 68 30 

Telefontid: Hverdage kl. 9:00-12:00

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Høreklinik Viborg
Øre-, Næse- og Halskirurgi
Regionshospitalet Viborg
Banevejen 7C
8800 Viborg

Almindelig mail: hoereklinikken@viborg.rm.dk (OBS: se adresse nedenfor til sikker mail)

Indgang og destination

Brug hovedindgangen. Høreklinkken ligger på etage 2. Gå til venstre mod blå elevator/trappe. 

Mail

Skriv en sikker mail til Høreklinik Viborg (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk