Patienter, der skal have udskiftet et knæ på Regionshospitalet Silkeborg, kan nu forberede sig på forløbet via en ny podcast.

På billedet ses projektgruppen, der er i gang med at optage podcasten. Fra venstre er det forløbskoordinator Helle Kjær Hvidtfeldt, afdelingslæge Jacob Beck, fysioterapeut Tina Byskov Nielsen, klinisk sygeplejespecialist Henriette Djurhuus Appelt, e-learning-konsulent Holger Dalsgaard og anæstesisygeplejerske Anette Wulsten Gronert. (Privatfotos)

22-05-2023

Det er første gang, at Hospitalsenhed Midt udgiver en podcast i patientvejledningen, og den skal fungere som et supplement til den øvrige information til knæpatienter.

Hvert år får omkring 1000 patienter på Regionshospitalet Silkeborg tilbudt en knæoperation, hvor de får udskiftet et ødelagt eller nedslidt knæ med et kunstigt. I den forbindelse skal patienterne forberede sig på operation og genoptræning både fysisk og mentalt.

Tidligere har Center for Planlagt Kirurgi inviteret patienterne til et orienteringsmøde før operationen. Men de møder satte COVID-19 i en periode en stopper for, hvilket gav anledning til, at personalet gentænkte konceptet. Det har nu resulteret i den nye podcast, der giver gode råd, viden og information.

- Det er forskelligt, hvordan patienter bedst tilegner sig information. Med podcasten giver vi knæpatienterne mulighed for at få informationen, mens de er aktive. For eksempel kan de lytte til podcasten, mens de kører i deres bil eller går en tur, siger Helle Kjær Hvidtfeldt, der er forløbskoordinator for knæpatienterne og har været med til at udvikle podcasten.

Fire personer fra projektgruppen bag podcasten er her i gang med at optage de tre episoder. 

Patienters stemmer indgår i podcast

Personalet har bragt patienternes stemmer ind i podcasten, fordi de ønskede at skabe et dialogbaseret rum. Patientvejledningen om knæoperation i Center for Planlagt Kirurgi indeholder i forvejen både tekst, videoer og animationsfilm. Med podcasten bliver informationen til patienterne tilgængelig på endnu en platform, så modtagerne får endnu en valgmulighed.

- Den menneskelige stemme er en effektiv måde at engagere et publikum på. Den skaber nærvær, og som lytter føler man, at man kommer helt tæt på folkene bag stemmen. Nærværet og autenticiteten i podcast-mediet er helt unikt og indeholder en intimitet, som ellers er svær at få med patienterne. Vi ønsker at skabe et dialogisk rum, som ikke er objektivt og målbart, men hvor dialogen og perspektiverne er i centrum, lyder det fra klinisk sygeplejespecialist Henriette Djurhuus Appelt, der har været en del af projektgruppen, der har lavet podcasten.

Personalet i Silkeborg har i processen fået hjælp fra Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland. På den måde har projektgruppen fået brugbar input til at få vendt og drejet patienternes perspektiv på tiden før, under og efter knæoperationen. Det har resulteret i podcasten, der består af tre episoder af cirka 15 minutters varighed pr. episode. På den måde kan patienterne lytte til den rette information, når den er relevant og aktuel i deres knæforløb.

Projektet med at udvikle podcasten blev forleden præsenteret for kolleger i Hospitalsenhed Midt til Sundhedsfagligt Symposium. 

Støtte til at tage et aktivt valg eller fravalg

En række patienter er blevet interviewet til podcasten, og i den forbindelse har de fået lov at stille spørgsmål til deres knæforløb. De spørgsmål og svar er integrereret i podcasten, så den foregår som en dialog, som andre knæpatienter kan spejle sig i og lære noget af.

- Noget af det, vi kan se, når vi har afprøvet podcasten, er, at den i endnu højere grad hjælper patienter og pårørende med at træffe et oplyst valg. Nogle kan være i tvivl om, om de skal opereres nu eller vente et år eller to eksempelvis. Under afprøvningen virkede det godt, at informationen kom fra fagfolk. Vi håber og tror, at podcasten kan være en støtte til patienter og pårørende, når de skal træffe beslutning om, hvornår de ønsker at få udskiftet deres knæ, lyder det fra Henriette Djurhuus Appelt og Helle Kjær Hvidtfeldt.

Alle faggrupper, der arbejder med knæpatienterne, har været involveret i arbejdet med at udvikle podcasten. Det betyder, at der både er information og vejledning fra læge, sygeplejerske, anæstesisygeplejerske og fysioterapeut.

Den nye podcast hedder "Midtknæ" og er tilgængelig fra mandag den 22. maj og kan søges frem i forskellige podcast-tjenester ved at søge på "kunstigt knæ". Den er også integreret patientvejledningen:
Kunstigt knæ | Regionshospitalet Silkeborg