På denne side finder du en samlet oversigt over afdelinger, centre og tilhørende afsnit, ambulatorier og klinikker i Hospitalsenhed Midt.


Husk sikker e-mail, hvis du vil sende personfølsomme oplysninger.


Akutafdelingen (Viborg, Silkeborg, Skive)

Børn og Unge (Viborg)

Diagnostisk Center (Silkeborg)

Fysiologi

Patienthotellet (Viborg, Silkeborg)

Regional Specialtandpleje

Høreklinikken (Viborg)


Øvrige afdelinger og stabsfunktioner

Hospitalsapoteket (Viborg)

Patologi (Viborg og Holstebro)

Servicecentret (Teknik og service)