På denne side finder du en samlet oversigt over afdelinger, centre og tilhørende afsnit, ambulatorier og klinikker i Hospitalsenhed Midt.


Husk sikker e-mail, hvis du vil sende personfølsomme oplysninger.


Akutafdelingen (Viborg, Silkeborg, Skive)

Børn og Unge (Viborg)

Diagnostisk Center (Silkeborg)

Fysiologi

Patienthotellet (Viborg, Silkeborg)

Patologi (Viborg og Holstebro)

Regional Specialtandpleje

Høreklinikken (Viborg)


Øvrige afdelinger og stabsfunktioner

Hospitalsapoteket (Viborg)

Servicecentret (Teknik og service)