Foto: Agata Lenczewska-Madsen

13-11-2023

Hospitalsenhed Midt har desværre lokaliseret en intern fejl i arbejdsganen i forbindelse med håndteringen af en ny digital blanket til håndtering af journalanmodninger. Det betyder, at journalanmodningerne ikke er kommet frem til den rette afdeling.

Hospitalsenhed Midt gør særligt opmærksom på, at journalanmodningerne ikke er gået tabt eller er kommet uvedkommende til kendskab. De er blot gemt i systemet, som er et sikkert system til håndtering af oplysninger med følsomme og fortrolige personoplysninger.  

- Vi er er i gang med at udbedre fejlen. Indtil fejlen er udbedret, er vi desværre nødt til at tage den digitale blanket ud af drift på ukendt tid, udtaler Cecilia Honores Møller, kommunikations- og sekretariatschef.

Det har den betydning, at det fra dags dato ikke er muligt at bruge den digitale blanket. Journalanmodninger sendes i stedet til Hospitalsenhed Midts hovedpostkasse på post@midt.rm.dk.

- Vi sørger for, at de journalanmodninger, der er omfattet af fejlen, hurtigst muligt bliver sendt til behandling i de rette afdelinger. Vi beklagen fejlen og takker for tålmodigheden, siger Cecilia Honores Møller.

Har du har spørgsmål til håndteringen af journalanmodninger, er du velkommen til at kontakte Martin Ørum Sørensen, afdelingsledelsessekretær, på tlf. 78 44 11 00 eller Marie Louise Christensen, persondatakonsulent, på tlf. 30 62 98 54.