De frivilliges rolle

Formålet med frivillighedsindsatsen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter er, at skabe mulighed for livsbekræftende samspil mellem patienter, pårørende, medarbejdere og frivillige.

Den frivilliges indsats er et ekstra tilbud til patienterne og erstatter aldrig det professionelle personales opgaver. Derimod kan frivilliges indsats være et supplement til at bringe hverdagslivet ind i rehabiliteringen med aktiviteter, der højner livskvaliteten for patienter og pårørende.

Opgaverne har social, praktisk og medmenneskelig karakter og kan for eksempel være:

  • Gåture i det fri
  • Underholdende arrangementer i afsnittet
  • Fællesspisning, tv og spil
  • Jule- og påskepyntning
  • Kreative/musikalske aktiviteter
  • Praktiske opgaver
  • Havearbejde
  • Værkstedsaktiviteter. 

Meld dig som frivillig

Har du lyst til at være frivillig på Regionshospitalet Hammel Neurocenter?

Kontakt oversygeplejerske Rikke Rosenkilde på 78 41 93 60.

Du kan også sende en e-mail. 

Vær opmærksom på ikke, at skrive personfølsomme oplysninger i e-mailen.

 

Send e-mail til Rikke