Om Akutlægebilen

Akutlægebilen Silkeborg er en del af akutlægebilerne i Region Midtjylland. Akutlægebilerne er alle bemandet og udstyret ens, så behandling af alle livstruende, akutte sygdomme og ulykkestilfælde kan påbegyndes på stedet.

Akutlægebilen Silkeborg udgår fra Regionshospitalet Silkeborg og er døgnbemandet. Den dækker alle udkald, hvor lægeassistance er nødvendig.

Akutlægebilen sendes ud efter fælles regler, som administreres af AMK på Præhospitalet i Aarhus. 

Akutlægebilen bemandes med anæstesiologisk speciallæge og specialuddannet ambulancebehandler (lægeassistent).