Hjemme igen

Du kan modvirke kvalme og svimmelhed

Du vil have lette smerter efter operationen

Fjern forbindingen efter 1-2 døgn

Plastre og steristrips

Du kan tage brusebad efter 1-2 døgn

De fleste syes med selvopløselig tråd

Du skal forvente at være sygemeldt i 10-14 dage

Brug kompressionsstrømpen i 4-6 uger

Søg straks læge, hvis du oplever dette