Hjemme igen

Du vil have lette smerter efter operationen

Fjern forbindingen efter 1-2 døgn

Plastre og steristrips

Du kan tage brusebad efter 1-2 døgn

Du skal forvente at være sygemeldt i 4-6 dage

Brug kompressionsstrømpen i 4-6 uger

Søg straks læge, hvis du oplever dette