Vær opmærksom på

Støtten bortfalder, når du bliver 18 år

Mulighed for økonomisk støtte efter dit 18. år


Love vedrørende økonomisk støtte

Servicelovens § 100

Aktivlovens § 82

Er du i arbejde eller på SU?

Hvis du har en anden lidelse sammen med diabetes


Kontakt

Børn og Unge Klinik