Info om facetledsblokade

Hvad er en facetledsblokade?

Hvilket resultat kan du forvente?

Bivirkninger er meget beskedne

Kontroller dit blodsukker, hvis du har diabetes

Hvor længe skal du være på hospitalet?


Forbered dig

Du skal være rask, og huden skal være hel i området, hvor blokaden skal gives

Tag behageligt tøj på

Planlæg hjemtransport


Den dag facetledsblokaden bliver anlagt

Hvordan anlægges blokaden?

Du får lokalbedøvelse først


Hjemme igen

Du skal holde dig i ro på blokadedagen

Opfølgning efter blokaden


Kontakt Rygklinik

Telefonnumre og træffetider