Information om skulderbandager

Fikseret armslynge skal sidde korrekt

Løs armslynge skal sidde korrekt

Din holdning er vigtig