Grundlæggende betingelser for bevilling

Helbredende behandling er indstillet

Nærtstående pårørende kan søge plejeorlov

Personer, der passer en nærtstående, døende person i eget hjem, kan få plejevederlag

Orlov aftales med arbejdssted/A-kasse


Plejevederlag

Plejevederlag udregnes individuelt

Bevilling af plejevederlag gives af kommunen


Øvrige forhold

Plejevederlag påvirker ikke hjemmepleje og bortfalder ikke ved korte indlæggelser

Der kan bevilges hjælp til ekstraudgifter ved pleje i hjemmet


Kontakt

Du kan kontakte vores socialrådgiver

Klinik for Lindrende Behandling

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.