Om undersøgelsen

Kontakt os før undersøgelsen, hvis du er gravid eller ammer.


Forbered dig til undersøgelsen

Sørg for at spise på undersøgelsesdagen - du må ikke være fastende

Gør os opmærksomme på det, hvis du har et kateter fra nyren til huden (nefrostomi)


Om undersøgelsen

Selve undersøgelsen

Bivirkninger/ubehag

Undersøgelsen varer ca. 1 ½ time


Når du kommer hjem

Du får ikke svar på undersøgelsen i Fysiologisk Klinik. Svaret bliver sendt til den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen efter 1-2 dage.


Kontakt

Kontakt