Om informeret samtykke

Hvad er informeret samtykke?

Der er forskellige muligheder for at give samtykke


Undersøgelser og behandlinger

Hvad omfatter behandlingen?

Det er dit valg, om du ønsker at få foretaget undersøgelser

Overvågning kan bruges som del af behandlingen

Vi holder løbende møder med dig og dine pårørende


Spørgsmål

Du og dine pårørende er altid velkomne til at kontakte os


Kontakt

Kontakt