Økonomi og forsørgelse

Hvornår har du ret til sygedagpenge?

Hvornår har du ret til kontanthjælp?

Kommunen kan indstille dig til et fleksjob

Tilkendelse af førtidspension


Forsikringer

Sum ved kritiske sygdomme

Forsikring ved tab af erhvervsevne

Værgemål og fuldmagt

Er du kommet til skade i forbindelse med behandlingen?

Ønsker du at klage over behandlingen?


Ved udskrivelse

Genoptræningsplan

Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp

Få bostøtte fra en hjemmevejleder

Hjælpemidler bevilliges af kommunen

Har du behov for handicapkørsel?

Ledersager- og parkeringskort

Ledsagerordning

Få tilskud til psykologsamtaler

Hjerneskadekoordinatorer i kommunen


Kontakt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.