Formålet med denne vejledning er, at forældre og patient er informeret om rutinerne i afsnittet. Vejledningen fungerer også som forventningsafstemning i forhold til rehabilitering hos Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Vi er naturligvis opmærksomme på den unges selvbestemmelsesret i forhold til aldersgruppen fra 15-23 år. Informationerne skal derfor også tilpasses den unges behov og ønsker i forhold til skadens omfang.


Om forløbet

Vi er et stort afsnit, men vi kender jeres barn/den unge

Samarbejde mellem jer og teamet under indlæggelsen

Kort om samarbejdet i forløbet

Rehabilitering over døgnet


Kontakt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter - Afsnit

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.