Hjerteafsnittet indeholder et sengeafsnit med plads til 23 patienter og en dagklinik, der holder åben fra mandag til fredag.

Afsnittet er delt op i to teams – nord og syd.

Teamet omkring dig består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter, sekretærer, bioanalytikere, fysioterapeuter samt studerende og elever inden for forskellige områder.

Vi ønsker dig et godt ophold på Hjerteafsnittet.

Video: Velkommen til Hjerteafsnittet


Dit forløb hos os

Brug stuegang til at snakke med os om dit forløb

Snak med Hjerteforeningen og Røde Kors


De fysiske rammer

Du må gerne bevæge dig rundt i afdelingen

Du må gerne bruge dit eget tøj under indlæggelsen, og du må gerne bruge mobiltelefon


Mad og drikke

Forsyn dig selv, hvis du har mulighed for det


Hygiejne

Sørg for god håndhygiejne på hospitalet


Pårørende

Pårørende er velkommen på afsnittet

Husk at registrere bilen ved længere besøg


Vær opmærksom på

Personalet opdaterer hinanden ved vagtskifte

Hvis du skal bruge medicin


Mere information

Tag kontakt til os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med din indlæggelse


Kontakt

Hjerteafsnittet

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.