Patienter kan henvende sig direkte i stomi-klinikken og booke en tid. Kontaktoplysninger ses her på siden.

Kontakt kan også ske efter henvendelse fra egen læge, hjemmesygeplejerske, afsnit eller klinik - med en beskrivelse af patientens/borgerens problem.


Dit forløb hos os

Opgaver i Stomi-Klinikken

 • Samtale med patienter og pårørende før indlæggelse til stomi-operation samt efter operation.
 • Oplæring i stomipleje før, under og efter indlæggelsen.
 • Fortløbende kontroller efter behov ved udskrivelsen
 • Vejledning i valg af bandager. 
 • Hjælp til løsning af hud- og bandageproblemer. 
 • Vejledning ved psykiske eller seksuelle problemer.
 • Oplæring i irrigationsmetoden. 
 • Rådgivning om kost og fritidsaktiviteter m.v. 
 • Rådgivning til stomi-patienter/personale på andre afdelinger og hospitaler. 
 • Vejledning af hjemmesygeplejersker på baggrund af aktuelle problemer. 
 • Undervisning af interesserede grupper. 
 • Samarbejde med stomi-foreningen COPA og henvisning til COPAs konsulentrådgivning.
 • Måltagning og vejledning i forbindelse med brokbandage.