Om din åbne indlæggelse


Navn:_______________________________________________________

CPR-nr.:___________________________

 

Du har fået en åben indlæggelse på Medicinsk Afsnit 2 indtil: __________


Hvis du stadig mener, du har behov for en åben indlæggelse herefter, kan vi lave en ny vurdering.

Hvad er en åben indlæggelse?

Under den åbne indlæggelse, er du velkommen til at kontakte afsnittet hele døgnet, uden at have talt med din egen læge eller vagtlægen først.

For eksempel kan der i forbindelse med din sygdom opstå symptomer, som du er usikker på og gerne vil drøfte med fagpersonalet, der kender dig og din sygdom.

Hvis du mener, at din sygdom gør det uholdbart at blive hjemme, kan du telefonisk tale med personalet om det. Hvis det besluttes, at du skal indlægges, kan du komme direkte i afsnittet hele døgnet.

Efter åben indlæggelse

Efter ophør af den åbne indlæggelse skal du igen følge den normale fremgangsmåde, hvis du bliver syg. Det vil sige, at du skal kontakte din egen læge eller lægevagten.


Kontakt

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.