Om iltbehandling i hjemmet


Fold ud

Om behandlingen

Ilt gives oftest fra en iltkoncentrator

Jo flere timer i døgnet du anvender ilten, jo bedre virkning opnår du

Det er muligt at få for meget ilt

Vi følger op på din iltbehandling

Vær opmærksom på eventuelle gener

Slimhinder i næsen kan udtørre ved iltbehandling


Fold ud

Vær opmærksom på

Rygestop er meget vigtigt

Anvend ilt under bilkørsel

Du kan motionere under iltbehandling

Du skal opholde dig mindst 2 meter fra åben ild

Vær opmærksom på om du får forværring af din lungesygdom


Fold ud

Mere information

Mulighed for iltbehandling på ferie

Tilskud til el-udgiften

Ved strømsvigt

Iltleverandør i Region Midtjylland

Iltsygeplejersken i Viborg-Skive

Ønsker du mere information?