Om Dialyseafdelingen


Fold ud

På selve behandlingsdagen

Forplejning under dialysen

Mulighed for at se tv, høre musik og deltage på motionshold

Mobiltelefoni med omtanke


Fold ud

Forventninger til dig og dine pårørende

Vi ønsker et tæt samarbejde


Fold ud

Mere information

Ugentlige stuegange

Gode idéer og forslag er velkomne

Videnskabelig forskning