Dette er en kortfattet information. Du kan få mere information på dit fødested.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til din jordemoder, fødselslægen eller anæstesilægen.


Fold ud

Om epiduralblokade

Hvad er en fødeepidural?

Anlæggelse af fødeepidural

Fordele ved en fødeepidural


Fold ud

Risici og bivirkninger

Der er risiko for bivirkninger

Sjældne bivirkninger

Kontakt fødestedet, hvis du oplever bivirkninger