De frivillige skaber glæde på hospitalerne

På Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Hammel Neurocenter er der i forskelligt omfang tilknyttet frivillige.

Det primære formål med at inddrage frivillige i hospitalsvæsenet er, at forbedre patientens møde med sundhedsvæsenet. Den frivilliges indsats er ligeledes til glæde og gavn for patienter, pårørende, medarbejdere og ledelse.

De frivillige har positiv effekt på den patientoplevede kvalitet, medarbejdertilfredsheden og arbejdsmiljøet. I forhold til den frivillige selv viser erfaringer også, at det at være frivillig har en positiv indvirkning på den frivillige selv. I form af meningsskabende opgaver, et godt socialt liv, udvikling af fællesskaber samt et godt samspil med lokalsamfundet.

Nedenfor kan du læse mere om, hvor du kan møde de frivillige og hvilken indsatster, der findes i arbejdet som frivillig.

Hammel og Skive

Silkeborg

Viborg

Kontakt

Vil du være frivillig?

Har du lyst til at være frivillig på et af regionshospitalerne i Hospitalsenhed Midt?

Fortæl lidt om dig selv og hvilket område du har lyst at bidrage med.

Vi tager kontakt til dig og hjælper med at formidle kontakten videre til den rette patient- og frivillighedsorganisation.

Send en e-mail til os via Digital Post. 

Hav dit MitID klar.

Meld dig som frivillig