Abonnér
 • 20-04-2021

  Borgere og pårørende føler, at de bliver lyttet til, at de mødes med respekt og at de bliver involveret i arbejdet med deres genoptræningsplaner. Det viser det landsdækkende projekt INDTRYK & UDTRYK, som har undersøgt tilfredsheden med rehabiliteringsforløb efter erhvervet hjerneskade.

 • 15-04-2021

  De midlertidige besøgsrestriktioner på Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive ophæves med øjeblikkelig virkning fra torsdag den 15. april 2021.

 • 15-04-2021

  Introduktionslæge i pædiatri og kommende ph.d.-studerende Malthe Jessen Pedersen fra Regionshospitalet Viborg har fået bevilget 1 million kroner fra Gigtforeningen til at undersøge, hvordan børnegigt indvirker på børns sociale og faglige liv i et nyt banebrydende studie.

 • 13-04-2021

  24 telefoninterviews og videomøder med flere deltagere og cirka 50 elektroniske postkort med forslag, ønsker og bemærkninger. Det er indtil videre status for brugerinddragelsen i forbindelse med Region Midtjyllands nye udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg, fortæller regionsdirektør Pernille Blach Hansen i ny kort video.

 • 08-04-2021

  Der har i mange år været fokus på kvinderne, når det kommer til fertilitetsbehandling, men det står faktisk skidt til med danske mænd og deres evne til at formere sig. Professor og læge på Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, Peter Humaidan mener, vi taler alt for lidt om sæd, og derfor har han skrevet bogen Supersæd, der skal hjælpe mænd til at booste deres sædkvalitet.

 • 07-04-2021

  De svære snakke kan ind imellem blive lidt lettere under en gåtur. Det er tanken bag Klinik for Lindrende Behandlings tilbud om "walk and talk" til efterladte og pårørende til døende patienter i Silkeborg, Viborg og Skive.

 • 06-04-2021

  Helge Kasch, der siden 2018 har været konstitueret akademisk koordinator i Hospitalsenhed Midt, er pr. 1. marts 2021 ansat som akademisk koordinator. Han fortsætter dermed med de opgaver, han har varetaget siden 2018, hvor han blev konstitueret i stillingen.

 • 31-03-2021

  Mere fokus på innovation, eksternt samarbejde og værdiskabelse er nogle af målene, når Universitetsklink for Innovative Patientforløb på Regionshospitalet Silkeborg går i gang med at gentænke sig selv. Vi skal have endnu mere fokus på, hvordan vores forskning kan bruges – både i Silkeborg og nationalt og internationalt, lyder ambitionen.

 • 30-03-2021

  1. april er det 10 år siden hospitalerne i Silkeborg, Viborg, Skive og Hammel fusionerede til Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenheden er i dag regionens næststørste og rummer nogle af landets bedste hospitaler.

 • 24-03-2021

  Regionshospitalet Hammel Neurocenter har knækket koden og fundet en ny vej til at få vigtig viden, der kommer både patienter, pårørende og personale til gavn. Gennem en stor tværfaglig arbejdsindsats har ansatte udviklet en række nye digitale værktøjer, der bygger på big data fra patienter og blandt andet bliver brugt til at stille prognoser for de indlagte patienter.

 • 24-03-2021

  Når man som gravid får tilbudt 1. og 2. trimester scanning, foretages de af en sygeplejerske eller jordemoder, der har specialuddannet sig til sonograf. Netop mangel på sonografer i Randers er årsagen til, at der nu scannes gravide fra Randers om søndagen på Regionshospitalet Viborg.

 • 23-03-2021

  Patienterne vinder ved et stærkt samarbejde mellem hospital og kommune, lyder det fælles budskab fra koncerndirektørerne i Silkeborg Kommune og Region Midtjylland i en ny video fra udviklingsarbejdet.

 • 22-03-2021

  Sygemeldte rygpatienter, som både tilses i sundhedsvæsenet og af en sagsbehandler på sygedagpengeområdet, oplever et voldsomt krydspres fra de forskellige interessenter på deres vej tilbage til arbejde efter en sygemelding.

  Resultatet er modløse patienter, som kan have svært ved at tage vare på deres egen genoptræning, viser et studie, som udspringer af forskningsprogrammet BackTrace.

 • 17-03-2021

  RH Silkeborgs styrker inden for eksempelvis planlagt kirurgi, det medicinske område og det løbende fokus på effektive og innovative patientforløb skal i spil, når der skal skrives ny udviklingsplan for hospitalet, siger koncerndirektør Ole Thomasen i ny video fra udviklingsarbejdet. 

 • 15-03-2021

  Patienter, der behandles i planlagte forløb placerer Hospitalsenhed Midt højt på tilfredshedsskalaen sammenlignet med landsgennemsnittet, mens de nybagte mødre også kvitterer for gode forløb og imødekommende og venligt personale.

 • 15-03-2021

  En fælles animationsstrategi skal få mere animation ind i informationen til patienter og pårørende. Målet er mere selvhjulpne borgere. Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune står bag animationsstrategien og har netop indgået samarbejde med Novo Nordisk som sponsor.

 • 12-03-2021

  Fagbiblioteket på Hospitalsenhed Midt, som servicerer alle regionshospitalerne i Region Midtjylland, har indgået en ny fælles samarbejdsaftale, hvilket fremadrettet vil give en mere ensartet service for alle regionshospitalerne i regionen.

 • 11-03-2021

  I forbindelse med årsdagen for nedlukningen af Danmark sender hospitalsledelsen en hilsen til alle medarbejdere på Hospitalsenhed Midt. Klummen bringes i hospitalsenhedens nyhedsbrev fredag den 12. marts men kan også læses herunder, hvor du også finder et billedgalleri fra første år med COVID-19.

 • 10-03-2021

  Regionshospitalet Hammel Neurocenter har som det ene ud af to danske hospitaler – og som det eneste rehabiliteringshospital – fået tildelt en plads på Newsweeks liste over de 200 bedste specialsygehuse i verden. Den internationale anerkendelse har grund i kompetente, motiverede medarbejdere og et stærkt sammenspil mellem uddannelse, klinik, forskning og udvikling. 

 • 09-03-2021

  Covid-19 medførte en ny og tidskrævende opgave i Akutsekretariatet, Hospitalsenhed Midt, nemlig at oprette laboratorierekvisitioner i forbindelse med podning af borgere på kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder m.v. Men nu har en robotløsning automatiseret denne manuelle, tidskrævende opgave.

 • 09-03-2021

  Gennem en målrettet indsats har Kirurgis sengeafsnit på Regionshospitalet Viborg reduceret mængden af dagligt affald med 38 procent, og samtidig er det dyre kliniske risikoaffald reduceret med 35 procent. Det giver gevinst for både miljø og hospitalets økonomi.

 • 08-03-2021

  Vaccinationscentret i Viborg har vokseværk og flytter derfor til større lokaler. Det betyder, at borgere fra uge 11 skal tage til Kasernehallen i Viborgs midtby, hvis de skal vaccineres mod COVID-19 i Viborg.

 • 05-03-2021

  Det kan være svært at navigere i sundhedsvæsenet – også for borgere, der har ondt i ryggen. Hvor skal man gå hen for at få den hjælp, man har brug for? Sundhedsvæsenet er stort med mange aktører, men nu har forskere udvisket grænserne i en række nye animationsfilm. De skal hjælpe borgere med ondt i ryggen med at finde vej i systemet.

 • 02-03-2021

  Mette Brænder Nørgaard er ansat som ny kvalitets- og forbedringschef i Hospitalsenhed Midt. Fokus hos den nye chef er at videreudvikle gode udrednings- og behandlingsforløb for patienter i tæt samarbejde med hospitalsenhedens kliniske afdelinger og centre.

 • 01-03-2021

  1.  marts åbner Forskningsenhed for Multisyge /Research Unit for Multimorbidity (RUM) under Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg.

  Forskningsfeltet bliver multisygdom i den nye forskningsenhed under Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg. Forskergruppen i den nye forskningsenhed kommer dermed til at skulle forske i patienter og borgere med flere end én kronisk sygdom.

 • 26-02-2021

  På Akutafdelingen på RH Viborg ligger de mindst syge patienter for længe.

  Akutafsnit 1 har som prøvehandling dedikeret en læge og en sygeplejerske til akutvurdering af patienterne, som oplever kortere ventetid og hurtigere afklaring.

 • 24-02-2021

  Stakkevis af chokolade blev onsdag delt ud til Hospitalsenhed Midts medarbejdere som en corona-venlig fejring af de flotte resultater ved Dagens Medicins kåring af Danmarks bedste hospitaler og specialer.

 • 24-02-2021

  Snart kan både medarbejdere og patienter, der har sin gang i Dialysen og Nyreklinikken, se frem til en tiltrængt kapacitetsudvidelse. Håndværkerne er nemlig godt i gang med ombygningen af nye rammer til de to afsnit på RH Viborg. Dermed er det såkaldte Delprojekt 3 (DP3) i det omfattende kvalitetsfondsbyggeri, der også tæller det nye akutcenter, godt i gang.

 • 24-02-2021

  Isolationsafsnit 2 for corona-patienter lukkes, og det betyder, at Akutafsnit Børn og Unge kan flytte tilbage til deres vante rammer på 2. etage.

 • 22-02-2021

  Tablet minder rygmarvsskadede patienter i Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) om, at de skal registrere vigtige data til brug i rehabiliteringen.

 • 19-02-2021

  Regionshospitalet Viborg er Danmarks bedste mellemstore hospital 2021, og Regionshospitalet Silkeborg er det næstbedste mindre hospital. Samtidig er Silkeborg et af de mest vindende hospitaler, når det gælder de enkelte behandlinger. Det oplyser Dagens Medicin, der baserer opgørelsen på nyeste kliniske data fra primært 2019.

 • 19-02-2021

  Dagligt fokus på at overholde de fastlagte guidelines har ført til bedre behandling for patienterne – og nu også en førsteplads til RH Viborg på Dagens Medicins rangliste over Danmarks bedste til behandling af blødende mavesår.

 • 19-02-2021

  KOL-patienter kan ikke helbredes, men deres livskvalitet kan ofte forbedres med den rette behandling. Og den behandling er helt i top i Silkeborg, som har opnået en delt førsteplads på Dagens Medicins rangliste over Danmarks bedste til behandling af KOL.

 • 19-02-2021

  RH Silkeborg topper Dagens Medicins rangliste over behandling af leddegigt. Den flotte placering hviler på et fundament af tværfagligt samarbejde og god organisering, vurderer specialeansvarlig overlæge.

 • 19-02-2021

  Knæpatienter på RH Silkeborg er i kyndige hænder, når de lader sig operere. Dagens Medicin har netop kåret hospitalet som Danmarks bedste til knæ alloplastik.

 • 16-02-2021

  Patienter med tygge- synkeproblemer har tidligere måttet tage til takke med hakket eller blendet mad der ikke ligefrem får mundvandet til at løbe. Men det har de besluttet at ændre på i Hospitalsenhedens Midts køkken.

 • 11-02-2021

  Er din puls hurtig, uregelmæssig eller mærker du mange ekstra hjerteslag? Så kontakt din praktiserende læge, som kan undersøge dit hjerte nærmere.

  Sådan lyder opfordringen fra hjertelægerne på Regionshospitalet Silkeborg, som oplever, at patienter med hjerterytmeforstyrrelser ind imellem kommer til dem alt for sent.

 • 11-02-2021

  For at give alle mulighed for at komme med input til en ny udviklingsplan for hospitalet i Silkeborg, åbner Region Midtjylland nu for skriftlige input i form af elektroniske postkort. Postkortene er blot én af flere muligheder for at komme med indspark til udviklingsplanen.

 • 10-02-2021

  På Regionshospitalet Silkeborg har Center for Planlagt Kirurgi i løbet af 2020 øget andelen af sammedagsoperationer markant. Udviklingen er skubbet op i gear af COVID-19.

Se tidligere nyheder og pressemeddelelser