Sengeafsnit 5 modtager patienter til behandling direkte fra intensivafdelinger på landets sygehuse/hospitaler. Sengeafsnittet modtager også indlagte patienter på andre af neurocenterets sengeafsnit, hvis der opstår akutte komplikationer, som kræver intensiv overvågning, behandling og pleje.

Speciale

Klinik for Synke- og Spisebesvær

Indlæggelse

 

Patientvejledninger