Medbring altid al din egen medicin, når du skal indlægges på hospitalet– både når indlæggelsen er planlagt, og når den er akut. Medicinen skal medbringes i original emballage og/eller doseret i æsker/poser.

På hospitalet viser du din medicin til en sundhedsperson f.eks. læge, sygeplejerske eller farmaceut.

Vi hjælper dig med at gennemgå din medicin og vurderer, hvad du skal fortsætte med, samt om du eventuelt skal tage ny medicin.

Mens du er indlagt, hjælper vi dig med at lære din medicin at kende.

Ved udskrivelsen gennemgår vi medicinen med dig og vurderer, hvilken medicin du skal fortsætte med at tage, når du kommer hjem.

Når du bliver udskrevet, tager du din medicin med hjem

Hvis din indlæggelse er planlagt

Hvis indlæggelsen er akut

Mens du er indlagt

Når du skal hjem fra hospitalet