Min Sundhed – Min Medicin

Fra d. 1. oktober 2016 – d.31.december 2016 gennemførte Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg projektet Min Sundhed – Min Medicin. Projektet havde fokus på at øge patientens viden og forståelse for medicinen samt at forbedre eller vedligeholde patientens kompetencer til at varetage den ordinerede medicinske behandling under og efter indlæggelsen. Opgørelse af data er fortsat i gang.

Min Sundhed – Min Medicin har medført at Diagnostisk Center siden 1. februar 2017 har ændret medicineringspraksis for indlagte patienter. Det betyder at:

  • patienter skal medbringe og anvende egen vanlig medicin ved indlæggelse
  • patientens medicin opbevares i aflåste sengeborde på sengestuen
  • patientens som udgangspunkt selv administrere medicinen under indlæggelsen. Er patienten ikke i stand til at administrere medicinen selv, hjælper plejepersonalet

 

Diagnostisk Center håber, at den nye medicineringspraksis:

  • gør patienten tryg ved at håndtere egen medicin
  • medvirker til, at der sker færre medicinfejl ved indlæggelse og udskrivelse fra hospital, eget hjem, praktiserende læge og hjemmepleje. 
  • bidrager til, at kvaliteten i den medicinske behandling øges.
  • bidrager til et styrket samarbejde mellem hospital, egen læge, kommunen og borgeren i forhold til den medicinske behandling.

Du kan læse hele projektbeskrivelsen for Min Sundhed - Min Medicin her - (PDF)