Jakob HansenAsger R. PedersenHenrik SørensenJørgen F. Nielsen. 2022.

I artiklen undersøger Jakob Hansen som del af sit ph.d.-projekt STS-bevægelsen ved hjælp af kropsmarkører.
 
Ofte bliver STS-bevægelsen undersøgt ved hjælp af optisk motion capture, som bruger kameraer og reflekterende markører på kroppen til at fange bevægelser. Under STS kan disse reflekterende markører være svære at måle på grund af blokeret udsyn fra stolens arm- og ryglæn og dermed resultere i dårlig datakvalitet. Formålet med denne undersøgelse er at undersøge 15 forskellige markørprotokoller og sammenligne dem med hensyn til synlighed og udvalgte resultatmål, herunder hoftefleksionsmiddelvinkel og bevægelsesområde (ROM). 14 raske forsøgspersoner gennemførte fem vellykkede forsøg med STS. Resultaterne fra studiet er velegnede i rehabiliteringen, både for at måle en patients formåen og målrette rehabiliteringen mod bedre motorisk sidde-til-stå bevægelse.