Ignacio Elizagaray-García, Gabriela F. Carvalho, Tibor M. Szikszay, Waclaw M. Adamczyk, Gonzalo Navarro-Fernández, Paula Alvarez-Testillano, Javier Díaz-de-Terán, Kerstin Luedtke & Alfonso Gil-Martínez. 2022.

De kliniske symptomer er afgørende, når patienter med migræne eller spændingshovedpine skal diagnosticeres. Symptomerne kan dog overlappe, når de to hovedpinetyper udvikler sig til kroniske tilstande.

I et tværsnitsstudie har forskere derfor undersøgt om psykosomatiske parametre, som fx smertelokalisation, bevægelighed i øvre rygsøjle, livskvalitet og kinesiofobi, kan identificere forskelle mellem migræne og spændingshovedpine og forudsige frekvensen af hovedpine. Studiets resultater peger på, at funktionsnedsættelse i nakke kan forudsige hyppigheden af hovedpine blandt patienter med kronisk migræne og kronisk spændingshovedpine.

Læs mere: Psychophysical testing in chronic migraine and chronic tension type headache: An observational study - Ignacio Elizagaray-García, Gabriela F Carvalho, Tibor M Szikszay, Waclaw M Adamczyk, Gonzalo Navarro-Fernández, Paula Alvarez-Testillano, Javier Díaz-de-Terán, Kerstin Luedtke, Alfonso Gil-Martínez, 2022 (sagepub.com)