Vi undersøger og behandler dig, hvis du har sygdomme i hjerte, lunger eller nyrer, som kræver indlæggelse. Find praktisk information om dit forløb her.

Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

I Medicinsk Afsnit 1 bliver du indlagt, hvis du har sygdomme i: 

 • Hjerte eller kar
 • Lunger
 • Nyrer

Vi modtager også patienter med andre medicinske sygdomme.

Afsnittet er opdelt i to grupper:

 • Team 1 - Hjerte
 • Team 2 - Lunge

Vores patienter bliver typisk indlagt akut eller efter aftale med egen læge.

Vi modtager desuden patienter med åben indlæggelse.

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for. I dit indkaldelsesbrev kan du se, hvor lang tid du skal forvente at være indlagt.

Faggrupper du møder

I afsnittet møder du forskellige faggrupper.

Faggrupper du kan møde:

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Serviceassistent
 • Bioanalytiker
 • Lægesekretær

Du kan også møde studerende og elever.

Der er 19 sengepladser i afsnittet. Vi har også et antal behandlerstole.

Før du kommer

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Toiletsager
 • Hjælpemidler, som for eksempel briller eller høreapparat, hvis du bruger det
 • Behageligt tøj og hjemmesko
 • Eventuelt computer, læsestof eller anden underholdning

Vi opfordrer dig til at pakke i en mindre taske og til at lade smykker og værdigenstande blive derhjemme. 

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du kommer, melder du din ankomst hos lægesekretæren ved lugen på gangen. Vi viser dig hen til din sengestue, og hjælper dig med at komme på plads.

Du får et kort med navn på din sygeplejefaglige kontaktperson og den læge, der har det overordnede ansvar for dit forløb.

Sengestue og faciliteter

Du bliver indlagt på en stue, hvor der er plads til flere patienter. I deler toilet og bad. 

Der er en fælles opholdsstue på afsnittet.

Der er gratis wifi i afsnittet. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Mad og drikke

Du får tre daglige hovedmåltider, mens du er indlagt. Derudover er der eftermiddags- og aftenkaffe hver dag.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Kl. 8
 • Frokost: Kl. 12
 • Eftermiddagskaffe: Kl. 14
 • Aftensmad: Kl. 17
 • Aftenkaffe: Kl. 20

Læs om mad og drikke på Regionshospitalet Silkeborg

Du kan hele døgnet hente kolde og varme drikke fra en hylde på gangen.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som for eksempel allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Genoptræning
 • Samtale med læge og sygeplejerske

Vi opfordrer til, at du så vidt muligt sørger for at holde dig aktiv.

Stuegang

Der er stuegang i afsnittet hver dag i dagtimerne. Der er ikke nødvendigvis stuegang hos dig hver dag.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling eller om du er klar til at komme hjem. Din pårørende er velkommen til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • Dit sygdomsforløb
 • Den behandling, du har fået hos os
 • Resultatet af dine undersøgelser
 • Eventuelle aftaler, vi har lavet med dig

Til pårørende

Besøg

Der er fri besøgstid fra kl. 8-21. Vi ser dog gerne, at du undgår tidsrummet 12-14 af hensyn til patienterne.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen. 

Børn er velkomne

Børn er meget velkomne til at komme på besøg. Aftal gerne med personalet, hvis der kommer børn.

Mad og drikke 

Du må gerne spise sammen med patienten, men du skal medbringe egen mad. Vi har ikke mulighed for at opbevare mad i køleskab.

Det er muligt at købe mad i kantinen eller kiosken på hospitalet. 

Læs om mad og drikke på Regionshospitalet Silkeborg 

Overnatning

I særlige tilfælde kan du som pårørende blive indlagt sammen med patienten. Vi vurderer i hvert enkelt tilfælde, om det er en mulighed.

Din rolle som pårørende

Vi vægter samarbejdet med dig som pårørende højt.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det
 • Lave noget sammen med patienten, for eksempel gå en tur på gangen eller spille kort
 • Hente drikkevarer, skifte vand ved blomster og andre praktiske ting

Vi opfordrer til, at I som pårørende vælger en person, som har den primære kontakt med os.

Find vej

Adresse

Medicinsk Afsnit 1
Diagnostisk Center
Falkevej 1A
8600 Silkeborg

Indgang og plan

Indgang A, destination A7

Kort 

Oversigtskort over Regionshospitalet Silkeborg (pdf)