Permanent infertilitet og surrogati/alternativ reproduktion

Projektet er et nationalt forskningsprojekt, der søger viden om, hvordan det er at leve som permanent infertil og hvad man gør ved dette med fokus på surrogati (rugemoderskab/graviditetsværtsskab).

Forsøgsansvarlig: Malene Tanderup Sørensen, Læge, Ph.d., Aarhus Universitet, Fertilitetsklinikken Skive, Regionshospitalet Skive

Læs mere om projektet

SDF-studie

Det er kendt, at DNA-skade i sædceller kan være årsag til barnløshed. DNA-skade kan optræde som både enkelt– og dobbeltstrenget. Indtil nu har man ved de fleste analyser ikke kunnet skelne mellem disse. Nye analysemetoder har nu gjort det muligt, men forskningen inden for dette felt er sparsomt.

Det primære formål med studiet er derfor at afdække hvor stor en andel af mænd med uforklarlig infertilitet, der har dobbeltstrenget DNA-fragmentering (skade) i sæd, som den umiddelbare årsag til infertilitet. Det sekundære formål er at undersøge andelen af enkeltstrenget DNA-fragmentering (skade) i sæd hos mænd med uforklarlig barnløshed.

Sponsor og forsøgsansvarlig:

 • Professor, Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive

VR-projekt

Formålet er at undersøge effekten af Virtual Reality (VR)-teknologien i forbindelse med ægudtagning. 

Forsøget vil desuden kunne bidrage til supplementer og alternativer til konventionelle metoder til forbedring af patientoplevelsen.

Målet med forsøget er på sigt at forbedre patientoplevelsen ifm. ægudtagning.

Forsøgsansvarlig:

 • Klinikchef og overlæge, Helle Olesen Elbæk, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive

Sponsor:

 • Professor, Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive

FET: Optimizing studiet

Optimering og timing af endometriet i en modificeret naturlig frysecyklus med blastocyst oplægning

Formålet med studiet er at sammenligne fire forskellige frysebehandlinger for at se om en eller flere af behandlingerne vil forbedre graviditetschancen i forhold til de øvrige. 

Studiet vil bidrage med viden om understøttende behandling med progesteron er en bedre frysebehandling end en frysebehandling uden progesteron.

Derudover vil studiet give viden om den optimale dag for tilbagelægning af optøede æg er dag 6 eller dag 7 efter indsprøjtning af ægløsende hormon.

Forsøgsansvarlig:

 • Birgit Alsbjerg, Overlæge, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive

Sponsor:

 • Anja Pinborg, Professor, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

LUT-2 studie

Betydningen af niveauet af hormonet progesteron i blodet efter ægudtagning for succesraten ved IVF

Formålet med forsøget er at undersøge sammenhængen mellem niveauet af progesteron efter udtagning af æg og chancen for at opnå graviditet ved fertilitetsbehandling.

Resultaterne fra studiet kan gøre os klogere på, om nogle kvinder fremadrettet vil have gavn af en tilpasset tilført progesterondosis frem for en standarddosis. Håbet er hermed at kunne øge chancerne for at opnå graviditet ved fertilitetsbehandling i fremtiden.

Forsøgsansvarlig:

 • Overlæge Birgit Alsbjerg, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive

OTT-studie

Karakterisering af præovulatoriske æggeblærer fra autotransplanteret æggestokvæv

Formålet med forsøget er at karakterisere hormonproduktionen i æggeblærer fra autotransplanteret æggestokvæv i forbindelse med fertilitetsbehandling, da forskellige niveauer af disse hormoner kan have betydning for, hvor godt æggeblæren formår at understøtte modningen af ægget og den kommende graviditet. 

Resultaterne af forsøget vil give os viden om de hormonelle forhold i æggeblærerne og dette vil forhåbentlig medvirke til forbedring af fertilitetsbehandlingen for kvinder med autotransplanteret
æggestokvæv.

Forsøgsansvarlig:

 • Professor Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive

Food & Fertility

Projektet er et nationalt forskningsprojekt som undersøger sammenhængen mellem kost og fertilitet hos mænd og kvinder.

Læs mere om projektet på Herlev Hospitals hjemmeside

Publikationer og artikler

Find alle vores publikationer og artikler i PURE på Aarhus Universitets hjemmeside:

Forskningspersonale

 • Peter Humaidan, professor
 • Birgit Alsbjerg, overlæge, ph.d. studerende
 • Malene Tanderup Sørensen, læge, ph.d. studerende
 • Mette Brix Jensen, forskningsassistent (barsel)
 • Helle Kolding Jensen, forskningsassistent