Vær opmærksom på

Planlæg hvornår du vil opsamle urinen

Opbevar din dunk forsvarligt

Fortæl personalet, hvis du har brug for mere end én dunk

Sørg for at drikke mindst 1,5 liter væske i opsamlingsdøgnet


Sådan gør du

Skriv dit navn og CPR nr. på urindunken.

Noter starttidspunkt og tøm blæren før opsamling

Saml al urin i 24 timer og noter sluttidspunkt

Opbevaring og aflevering af fyldte dunke

Tis ikke direkte i dunken

Ups! Hvis du spilder urinen...

Hvis du har brug for flere dunke eller skal samle i mere end ét døgn

Det er meget vigtigt at


Kontakt

Ring til Blodprøver og Biokemi

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.