Forskellige typer af donationer

Donationstyper

Der findes 5 forskellige donationsformer. Det er vigtigt, at du/I inden dona­tio­nen har besluttet, hvilken type donation der ønskes.

I forbindelse med dobbeltdonation er det vigtigt at understrege, at den ene af
donorerne som minimum skal være ikke-anonym, da barnet skal have mulighed for at få et delvist kendskab til sit genetiske ophav.

Det er kun nogle donationstyper, der tilbydes i Skive. Se mere under "Hvad tilbyder Fertilitetsklinikken?".


Behandlingstilbud i Skive ved dobbeltdonation


Første besøg på klinikken


Hvordan foregår donationen?


Frysebehandling

Det er ikke nødvendigt at være sygemeldt efter ægoplægning.


Graviditetstest


Resultater


Risici


Livsstil og risiko: Hvad kan vi selv gøre?


Litteratur


Mere information


Kontakt

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.