Vi har samlet en række nyttige informationer, som er relevante i forhold til din indlæggelse på Medicinsk afsnit 2. Ønsker du mere information, står personalet til rådighed.

Medicinsk Afsnit 2 har speciale i lungesygdomme og ældresygdomme.


Dit forløb hos os

Stuegang, lægesamtale og kontakt med plejepersonalet

Brug gerne dine egne toiletsager, hjælpemidler og dit eget tøj


Mad og drikke

Forplejning


Telefon og internet

Telefon, tv og internet


Pårørende

Pårørende og besøgende


Når du skal hjem

Vi forbereder din udskrivelse ved første stuegang


Kontakt

Medicinsk Afsnit 2

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.