Socialsygeplejerskerne i Hospitalsenhed Midt

Socialsygeplejerskerne hjælper dig

Socialsygeplejerskerne har til opgave at forbedre indlæggelse og udskrivelse for den socialt udsatte patient samt kvalificere behandlingen i samarbejde med personalet i afdelingen.

Det betyder, at socialsygeplejerskerne hjælper dig, hvis du udover din sygdom har andre problemer, der gør det svært for dig at være i behandling på hospitalet.

Det kan være problemer med:

  • Hjemløshed
  • Alkohol- og stofbrug
  • Sindslidelser
  • Prostitution
  • Fattigdom
  • Komplekse sociale udfordringer

Socialsygeplejerskerne kan støtte dig under hele dit forløb som kontaktperson og bindeled mellem de afdelinger og eventuelt den kommune, du er i kontakt med.

Du kan genkende socialsygeplejerskerne på de sorte trøjer.

Pårørende til socialt udsatte patienter er også velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Jane Skov
Tlf. 21 63 23 32
jakjns@rm.dk

Lotte Bolding
Tlf. 40 43 60 87
lot.bol@rm.dk

Lotte Storgård
Tlf. 30 44 49 60
lostor@rm.dk

Telefontid på hverdage fra kl. 8.00-14.00