budget 2020

24-10-2019

Med regionsrådets budgetforlig for 2020 bliver Hospitalsenhed Midt – hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive – tilført 14,8 millioner kroner til hospitalsenhedens budget. Hospitalsledelsen har nu fordelt midlerne i 2020 og årene derefter.

Hospitalsenhed Midt står over for en spareplan på 50 millioner kroner i 2020. Derudover er der lokale besparelser på en række afdelinger og centre i Silkeborg og Viborg for at kunne overholde afdelingernes egne budgetter til næste år. Med regionsrådets budgetforlig tildeles Hospitalsenhed Midt 14,8 millioner kroner til budgettet for 2020.

-Størstedelen af spareplanerne skal fortsat gennemføres i 2020 og i de kommende år. Men vi har valgt at tilføre de 14,8 millioner kroner til vores afdelinger og centre i 2020 som en hjælp til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor akut i 2020. Afdelinger og centre får en mulighed for at fjerne eller reducere særligt belastende besparelser eller anvende midlerne til andre økonomiske udfordringer, som de ved, vil komme. Og nogle besparelser indfases mere gradvist i årene, der kommer, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Ambulant besparelse i mindre trin

De 14,8 millioner kroner fordeles efter tre principper, såfremt regionsrådet endeligt godkender budgettet for 2020 på regionsrådsmødet i slutningen af oktober.

1) I 2020 skal midlerne bruges til hjælp i afdelinger og centre. De 18 afdelinger og centre i Hospitalsenhed Midt kan dermed vælge at halvere besparelserne på lønbudgetterne i 2020. Midlerne fordeles af afdelinger og centres størrelse.

2) I 2020 halveres også besparelsen på ambulante besøg fra otte til fire millioner kroner. Besparelsen blev besluttet af regionsrådet i 2018 og fordeles ud fra afdelinger og centres antal ambulante besøg. Dermed lettes afdelinger med mange ambulante besøg: Ortopædkirurgi, Hjertesygdomme og Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg og Diagnostisk Center og Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. Fra 2021 vil den ambulante besparelse være på otte millioner kroner og fra 2022 på tolv millioner kroner.

3) Fra 2021 og frem afsætter hospitalsledelsen en del af de 14,8 millioner kroner til at kunne betale for nye tiltag og udstyr, så der fremover vil være mindre pres for at spare for at kunne finansiere nye tiltag.

-Regionsrådet har valgt at fastholde den ambulante besparelse på sigt, og det skal vi selvfølgelig honorere. Men vi indfører den ambulante besparelse over længere tid og i mindre bidder, som passer bedre i takt med det store arbejde, vi har sat i gang i forhold til at reducere antallet af ambulante besøg, siger Thomas Balle Kristensen.

Fakta om de midler, der tilføres Hospitalsenhed Midt fra 2020:

 • Afdelinger på regionshospitalerne i Viborg og Skive:
  • Den samlede besparelse er på 17 millioner kroner. Med regionsrådets midler tilføres afdelingerne 7,2 millioner kroner i 2020. Fra 2021 og frem skal en del af besparelsen igen bygges ind trinvist i afdelingernes budgetter.
  • Der tilføres desuden 1,6 millioner kroner til karkirurgien på Regionshospitalet Viborg.
  • Afdelingen Neurologi afventer desuden regionsrådets beslutning om besparelser på neurologiområdet.
  • En række afdelinger skal fortsat spare lokalt i 2020 for at kunne overholde egne budgetter - ud over Hospitalsenhed Midts samlede spareplan.
 • Centrene på Regionshospitalet Silkeborg:
  • Den samlede besparelse er på 8 millioner kroner. Med regionsrådets midler tilføres de to centre 4 millioner kroner i 2020. Fra 2021 og frem skal en del af besparelsen igen bygges ind trinvist i centrenes budgetter.
  • Regionsrådet har derudover tilført 11,7 millioner kroner til vedligehold af bygningerne på hospitalet fra 2021.
  • Center for Planlagt Kirurgi afventer desuden regionsrådets beslutning om besparelser på neurologiområdet, som kan berøre de neuro-intensive sengepladser.
  • Diagnostisk Center skal fortsat spare lokalt for at overholde eget budget i 2020. Hospitalsledelsen har godkendt besparelser for et beløb svarende til 5 millioner kroner. Såfremt centerledelsen vælger at bruge de tilførte midler til at reducere besparelserne, vil Diagnostisk Centers besparelse samlet være 5 millioner kroner fra lokale besparelser og 2 millioner fra Hospitalsenhed Midts spareplan, altså i alt 7 millioner kroner ud af et lønbudget på cirka 198 millioner kroner.
 • Regionshospitalet Hammel Neurocenter:
  • Den samlede besparelse er på 2,2 millioner kroner. Med regionsrådets midler tilføres centret 1,1 millioner kroner i 2020. Fra 2021 og frem skal en del af besparelsen igen bygges ind trinvist i centrenes budgetter.
  • Hammel Neurocenter afventer desuden regionsrådets beslutning om besparelser på neurologiområdet.
      

Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}