190828-Skulderoperation_DSC4176_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Siden årsskiftet har Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg haft god erfaring med at omlægge operationer af akutte skulderskader til planlagte tidspunkter på dagsprogrammer.

04-09-2019

Akutte skulderoperationer har længe fyldt meget i det akutte operationsprogram og ved årsskiftet har Ortopædkirurgi gentænkt planlægningen af operationerne i afdelingen. Det har betydet en omlægning af de mange skulderoperationer, som førhen blev behandlet på samme linje som alle de øvrige akutte operationer.

I dag får en patient, som kommer ind på skadestuen med et operationskrævende brud i skulderen, immobiliserende og smertestillende behandling på skadestuen og bliver herefter sendt hjem. Dagen efter får patienten besked om tid til operation 2-3 dage efter skaden er sket. Det giver ifølge ledende overlæge på Ortopædkirurgi, Steen Olesen, flere fordele for både patienten og hospitalet.

- Patienten slipper for at blive indlagt akut og slipper for at faste på ubestemt tid, mens han venter på sin operation. Risikoen for, at operationen bliver skubbet på grund af mere akutte tilfælde i skadestuen i løbet af vagten er stor. Ved at give patienten en planlagt tid til operation et par dage efter, kan patienten møde fastende ind på hospitalet, hvilket forkorter indlæggelsestiden og mindsker risikoen for en udskudt operation, siger han.

Samtidigt reducerer denne form for planlægning antallet af indlagte patienter på sengeafsnittet, da patienterne ikke venter på operation under indlæggelse på hospitalet.

Steen Olesen forklarer, at andre typer af skader, for eksempel hoftebrud, kræver operation inden for 24 timer, mens et brud i skulderen sagtens kan vente i flere dage på en kirurgisk behandling.

- Ved at flytte de akutte skulderoperationer et par dage, frigiver det mere tid til andre typer af akutte operationer i vagterne. Samtidigt er der den største kvalitet i behandlingen, da skulderoperationen i dagstiden altid bliver udført af en specialist i skulderkirurgi, siger Steen Olesen.

En styrket planlægning giver færre aflyste operationer
Den ledende overlæge forklarer, at planlægningen af skulderoperationer førhen var svær, fordi personalet ofte blev nødt til at aflyse nogle af de planlagte operationer for at få plads til de akutte operationer. Nu bliver operationsdagene besat med planlagte ikke-akutte operationer halvdelen af dagsprogrammet, mens den anden halvdel af programmet bliver besat med planlagte akutte operationer. På den måde bliver de akutte skulderpatienter tænkt ind i det planlagte operationsprogram, så det ikke går ud over de ikke-akutte skulderpatienters operationer.

Før omlægningen var der mange aflysninger af planlagte operationer, fordi disse måtte vige pladsen for akutte operationer.

- Det fungerer rigtig godt med denne form for planlægning. Vi har foretaget 25 procent flere akutte skulderoperationer i dagstiden de første fem måneder af 2019 end vi gjorde i samme periode sidste år. Det betyder selvfølgelig, at kapaciteten på de planlagte ikke-akutte operationer på Regionshospitalet Viborg bliver lidt mindre, men her har vi et godt ortopædkirurgi-samarbejde med de andre hospitaler i Region Midtjylland. Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg tager de fleste af de planlagte ikke-akutte skulderoperationer, som vi ikke har kapacitet til at nå i Viborg, siger Steen Olesen.

Ortopædkirurgi vil nu udbrede konceptet med at skemasætte flere akutte operationer, af for eksempel brud, i dagstiden hvor de fleste kirurger er på arbejde. Planen er at udbrede konceptet til håndkirurgi og fodkirurgi, hvilket er specialer, hvor et brud også sagtens kan vente et par dage med at blive behandlet – med de fordele, som det giver for både patient og personale.