190717 Ældre patient der spiser_DSC1016_1040px.jpg
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

24-10-2019

Social- og Indenrigsministeriet har undersøgt, hvor tilfredse ældre patienter var med deres udskrivelse fra hospitalet og den efterfølgende kontakt til kommunen og den praktiserende læge.

Hospitalsenhed Midt har en topplacering i en ny undersøgelse, som Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har foretaget på tværs af landets hospitaler. 23.000 patienter over 64 år er blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med deres udskrivelse fra hospitalet og den efterfølgende kontakt til kommunen og deres praktiserende læge.

Undersøgelsen viser, at midtjyderne generelt er rigtig godt tilfredse med overgangene fra indlæggelsen på Hospitalsenhed Midt til kommunal indsats og kontakten til deres praktiserende læge efter udskrivelsen. Hospitalsenhed Midt får den bedste vurdering fra patienterne på samtlige parametre i undersøgelsen.

- På sundhedsområdet er det helt centralt at sikre gode og sammenhængende forløb for borgerne på tværs af de involverede sektorer. Vi har dog en begrænset viden om, hvordan borgerne rent faktisk oplever deres forløb, og det er denne undersøgelse med til at belyse, siger Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt.

Selv om Hospitalsenhed Midt scorer højt i undersøgelsen, arbejder hospitalsenheden ifølge den sygeplejefaglige direktør fortsat målrettet på at gøre overgangene endnu bedre.

- Helt generelt skal vi fortsat have fokus på den gode kommunikation med patienterne. Alle patienter skal have en oplevelse af at blive godt informeret om, hvad der skal ske efter udskrivelsen fra hospitalet. De skal vide, hvem de kan henvende sig til om deres sygdom efter indlæggelsen, og de skal være trygge ved at blive udskrevet, siger Mette Fjord Nielsen.


Yderligere oplysninger:
Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt.
Tlf. 2369 6641

Fakta om undersøgelsen:
Find mere information om undersøgelsen og se resultaterne på simb.dk


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}