Efter længere politisk debat har regionsrådet besluttet at samle neurologien og neurorehabiliteringsområdet på færre hospitaler. 2,3 neurorehabiliteringssenge på RH Skive lukkes, og én seng fra neuro-intensivt afsnit på RH Silkeborg flyttes til RH Hammel Neurocenter pr. 1. april 2020.

28-11-2019

Baggrunden er, at Regionsrådet i forbindelse med budget 2019 besluttede, at der skulle laves en faglig og kapacitetsmæssig gennemgang af neurologien og neurorehabiliteringsområdet. Formålet var at understøtte effektiv drift, gode patientforløb og et godt patientflow inden for neurologien og neurorehabiliteringsområdet, at styrke de faglige miljøer og at give en besparelse på ca. 10 mio. kr. fra 2020 og frem.

- Center for Planlagt Kirurgi og Hammel Neurocenter inklusiv sengeafsnit på RH Skive står nu med en opgave, som kræver dialog og fælles fodslag om patientflow og samarbejde inden for neurorehabilitering - både i HE Midt og med resten af Region Midtjylland. Samtidig står begge centre over for at skulle nedlægge stillinger og måske afskedige personale. Det er en vanskelig proces, og vi har stor forståelse for, at besparelser fylder meget lige nu. Vi er dog fortrøstningsfulde i forhold til, at det i samarbejde mellem ledelse og personale vil lykkes at udleve de mål, der ligger bag den politiske beslutning, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

 


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}