190311 Sterlicentralen 2019_DSC1403_1040px.jpg

Robotter og automatik er blevet en del af hverdagen på sterilcentralen på Regionshospitalet Viborg efter ombygning. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Med ombygningen af den urene del af Regionshospitalet Viborgs Sterilcentral har Operation og Intensiv taget hul på første del af en større ombygning og ændring, som skal øge kvalitet og effektivitet og gavne arbejdsmiljøet.

14-03-2019

I første omgang er indleveringen – den urene del af sterilcentralen – blevet bygget om, så den matcher nutidens behov og arbejdsgange. Fem nye vaskemaskiner er blevet installeret og robotter kommet til, så Sterilcentralen nu har kapacitet til at modtage og forbehandle instrumenter fra hele hospitalet. Tidligere er en del af instrumenterne blevet forbehandlet ude i de enkelte klinikker og afsnit.

- Ombygningen betyder først og fremmest et kvalitetsløft, fordi vi nu får samlet al forbehandling af instrumenter til alt fra underlivsundersøgelser og kejsersnit til knæoperationer, fortæller oversygeplejerske Leni Abrahamsen fra Operation og Intensiv, som sterilcentralen er en del af.

Gavner arbejdsmiljøet

Samtidig vil ombygningen dog også gavne arbejdsmiljøet i sterilcentralen, fortæller afdelingssygeplejerske Karina Vestergaard Jensen. I forbindelse med ombygningen er en del af opgaverne nemlig blevet automatiseret og robotteknologi kommet til.

- På den måde kan vi undgå rigtig mange tunge løft, gentagne bevægelser og vrid i kroppen. Og det betyder samtidig, at vores dygtige medarbejdere kan bruge tiden og kræfterne på de specialiserede opgaver frem for simple opgaver med at flytte rundt på instrumenterne, siger Karina Vestergaard Jensen.

Den nye teknologi resulterer ikke i færre hænder i Sterilcentral. I stedet er centralens kapacitet og opgaveflow udvidet, så de specialiserede medarbejdere kan koncentrere sig om at efterse, sterilisere og vedligeholde de 37.000 instrumenter, der er i cirkulation mellem sterilcentralen, operationsgangen og hospitalets øvrige afdelinger.

Mere ombygning forude

Sterilcentralen er en central aktør på Regionshospitalet Viborg og servicerer omkring 20 afdelinger og afsnit. Derfor sker en ombygning og ændring af sterilflowet med tungen lige i munden, fortæller Leni Abrahamsen.

- Sterilcentralen er afgørende for både patienter og kolleger i hele huset. Derfor har vi lagt stor vægt på at kunne opretholde driften under ombygning og på at få lavet en god løsning med et sikkert flow og hurtig genbehandlingstid, siger Leni Abrahamsen.

Ombygningen og ændringerne af sterilkonceptet sker gradvist. Efter ombygningen af den urene del er hospitalet nu i gang med at planlægge og søge midler til ombygningen af den del af sterilcentralen, hvor instrumenterne steriliseres og pakkes. Håbet er, at hele ombygningen kan være afsluttet i 2021. Til den tid vil også det nye sterilkoncept være fuldt udrullet. Det betyder blandt andet, at operationsstuerne i det nye akutcenter vil blive forsynet med rene instrumenter via et såkaldt case cart-system, hvor vogne med henholdsvis rene og urene instrumenter transporteres til og fra Sterilcentralen. Det vil give endnu et løft til både kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø.

Sterilcentrals nye indlevering og ikke mindst de nye vaskemaskiner og robotter indvies med snoreklip af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og regionsrådsformand Anders Kühnau den 22. marts kl. 13.00.

190311 Sterlicentralen 2019_DSC1424_1040px.jpg

190311 Sterlicentralen 2019_DSC1426_1040px.jpg