170921 Akutafdelingen_DSC_5114_20cm.jpg

Modtagelse i tværfaglige teams bliver en del af hverdagen i det nye akutcenter - og er dermed også noget af de, Akutafdelingen allerede er i gang med at træne. Arkivfoto

For at kunne få det bedste ud af de nye rammer ved indflytningen i det nye akutcenter, er Akutafdelingen allerede nu i gang med at prøve nye arbejdsgange af.

01-05-2019

- Vi vil gerne være klogere på, om de tanker, vi har gjort os, holder i virkeligheden.

Sådan siger afdelingssygeplejerske Helle Kornbek om baggrunden for en række prøvehandlinger i Akutafdelingen på RH Viborg. Med prøvehandlingerne har Akutafdelingen taget hul på nogle af de nye arbejdsgange, som med efterårets indflytning i det nye akutcenter bliver en del af dagligdagen. For selv om der fortsat er et halvt års tid til indflytningen, giver det god mening allerede nu at prøve kræfter med de nye arbejdsgange, fortæller Helle Kornbek.

- Vi har brug for at se og mærke, hvad de nye arbejdsgange betyder i virkeligheden. Hvad vil det for eksempel sige at tage imod patienterne i et tværfagligt team? Hvad betyder det i praksis? Hvordan arbejder vi sammen, når flere faggrupper er omkring patienten på samme tid? Og hvordan påvirker det vores dagligdag, flowet og opgaverne i afdelingen, opremser Helle Kornbek.


Klar fra første dag

Første del af det nye akutcenter tages i brug den 22. maj, men først til efteråret rykker Akutafdelingen ind på etage 1 og 2. Her er de nye rammer skræddersyet til det nye akutkoncept med speciallæger, akutte modtageteams og faste deadlines for behandlingsplan.

- Vi vil gerne være helt klar fra dag ét i de nye rammer. Derfor er det nødvendigt at øve så meget som muligt på forhånd, så vi ikke først ved indflytningen skal begynde at arbejde på nye måder, forklarer Helle Kornbek om baggrunden for de tre gennemførte prøvehandlinger, som har involveret såvel læger og sygeplejersker som sekretærer, serviceassistenter og øvrige faggrupper.

Her har afdelingen blandt andet arbejdet med at sætte speciallægerne helt i front, modtage patienterne i tværfaglige teams, dokumentere tæt på patienterne og indrette et modtageområde til alle patienterne. Og prøvehandlingerne har da også vist, at der er gode gevinster ved at ændre den daglige praksis.

- Vi kan se, at det har en værdi, når vi modtager patienterne i teams og eksempelvis lader læge og sygeplejerske modtage patienten sammen. Det giver mindre dobbeltarbejde, og vi kan hurtigere få lavet en plan for patienternes behandling og dermed hjælpe dem videre eller hjem, fortæller Helle Kornbek.

Samtidig havde den patientnære dokumentation også betydning for både medarbejdernes hverdag og patienternes oplevelse.

- Patienterne var faktisk rigtig glade for, at der blev dokumenteret i rummet. De fandt det helt naturligt og tryghedsskabende. Og samtidig oplevede vi, at alle journaler var skrevet ved dagens afslutning, så der ikke lå en bunke, vi skulle i gang med efterfølgende, fortæller Helle Kornbek.

Først fuld skala ved indflytning

Samtidig må hun og kollegerne dog også konstatere, at de nuværende fysiske rammer sætter nogle begrænsninger.

- I dag er Akutafdelingen fordelt på to etager med en indretning, som ikke umiddelbart understøtter de nye arbejdsgange. Det betyder, at vi eksempelvis ikke kan indrette et egentligt modtageområde som planlagt – det bliver simpelthen for trangt i de travle timer midt på dagen, siger afdelingssygeplejersken.

Dermed kan Akutafdelingen ikke gennemføre samtlige nye arbejdsgange inden indflytningen i det nye akutcenter.

- Men vi kommer til at arbejde videre med en del af de nye arbejdsgange de kommende måneder, så vi kan få dem trænet godt igennem og blive klar til indflytningen. For vi tror på, at det er en kæmpe gevinst at have de bærende arbejdsgange godt på plads, inden vi flytter, siger Helle Kornbek.