190918 Pressemeddelelse i forbindelse af flytning af Hjerteafsnittet_DSC6518_1040px.jpg

Som det første sengeafsnit rykker Hjerteafsnit 1. oktober ind i det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg. Flytningen betyder, at Hjerteafsnit og Hjerteklinik samles på samme etage med endnu bedre mulighed for tværfagligt samarbejde om patienterne.

- Vores ambition er hver dag at give alle vores patienter den bedste behandling og pleje, og det kan vi bedst, hvis vi hjælper hinanden. Det er både vores læger, sygeplejersker, serviceassistenter og sekretærer allerede i dag rigtig gode til – men med de nye rammer får vi endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs af faglighed, opgaver og organisering, fortæller afdelingssygeplejerske Jette Brodersen.

At Hjerteafsnit og Hjerteklinik nu samles på samme etage vil blandt andet andet gøre det nemmere og mere oplagt at søge – eller give - hjælp og sparring hos kolleger.

I de nye teamrum kan læger og sygeplejersker fremover sammen i ro forberede stuegang og vende konkrete spørgsmål med kollegerne, mens der på sengestuerne er god plads til både læge, sygeplejerske og eventuelle studerende. Og også den nye fælles frokoststue lægger op til fællesskab og snakke på tværs, vurderer overlæge Andi Albertsen.

Fælles forberedelse

Han har sammen med Jette Brodersen stået for forberedelserne til indflytningen, og de to har under hele forløbet lagt stor vægt på netop samarbejde og tværfaglighed.

- Indretningen af afsnittet, de overordnede beslutninger og træningen er sket i tæt samarbejde mellem de enkelte faggrupper – og med indflytningen får vi nu mulighed for at høste frugterne af det fælles forarbejde, siger han.

Samtidig får Hjerteafsnit med flytningen nyt udstyr i form af blandt andet et nyt patientkaldeanlæg og ikke mindst nyt udstyr til hjerteovervågning, også kaldet telemetri. Den nye telemetri er på mange måder en opgradering af det nuværende system og udmærker sig blandt andet ved at kunne fungere trådløst via WiFi.

- Det betyder, at patienterne får en større bevægefrihed end i dag og blandt andet – efter aftale med personalet - kan gå ned i kiosken efter et blad eller ud på tagterrassen for at få lidt frisk luft, uden at vi går på kompromis med sikkerhed og hjerteovervågning, siger Andi Albertsen.

Helende arkitektur

Det nye Hjerteafsnit er indrettet med i alt 25 ensengsstuer med eget bad og toilet – og plads til ro, fortrolighed og pårørende. Herudover har afsnittet fire hjertepladser til dagklinisk funktion.
I den fælles spisestue til patienterne er væggene udsmykket med motiver fra Hald Egeskov, og fra store dele af sengeafsnittet er der vidstrakt udsigt over blandt andet Søndersø.

- Det nye Hjerteafsnit er et oplagt eksempel på, hvordan helende arkitektur er tænkt ind i det nye akutcenter. Gode fysiske rammer kan selvfølgelig ikke helbrede patienterne, men vi tror på, at det gør en forskel for både patienter og pårørende at være indlagt i lyse rammer med god udsigt, plads til privatliv og mulighed for fællesskab med andre patienter. Ikke mindst for alvorligt syge patienter som netop hjertepatienterne, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

Han håber samtidig, at de nye rammer vil blive en gevinst for arbejdsmiljøet og trivslen blandt afsnittets medarbejdere.

Selve indflytningen i det nye Hjerteafsnit sker den 1. oktober, hvor alle nye patienter vil blive modtaget og indlagt direkte i de nye rammer. Over middag flytter så de i forvejen indlagte patienter.

 

190918 Pressemeddelelse i forbindelse af flytning af Hjerteafsnittet_DSC6521_1040px.jpgAfdelingssygeplejerske Jette Brodersen og overlæge Andi Albertsen glæder sig til indflytningen i det nye Hjerteafsnit. Her bliver der blandt andet bedre plads til tværfagligt samarbejde. Foto: Agata Lenczewska-Madsen