190712legohospital_8.jpg

LEGO-bygger Anders Flyndersøe har sikret Regionshospitalet Viborgs store LEGO-hospital en tilbygning, som matcher virkelighedens nye akutcenter. 

Efter de indledende øvelser er Regionshospitalet Viborgs store LEGO-hospital nu blevet udvidet med nyt akutcenter. Hospitalet har fundet sig til rette i den nye forhal, hvor også et nye opholds- og legeområde til børn bliver indrettet.

12-07-2019

Gule ydervægge, grønne tage og brune facadeelementer med aflange vinduer.
Selv om byggematerialet er LEGO-klodser er konturerne af det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg nemme at kende. Fredag den 12. juli blev det store LEGO-hospital udvidet, så det nu også matcher virkelighedens RH Viborg med hvidt højhus, gamle gule bygninger og ikke mindst det nye akutcenter.

Det oprindelige LEGO-hospital er bygget i 2011 af fritidsbygger Bo Jensen, som siden har anbefalet Anders Flyndersøe til opgaven med at bygge det nye akutcenter. Han har tidligere bygget blandt andet den internationale rumstation ISS, men hospitalsbyggeriet er første gang, han skal bygge videre på en anden byggers værk. Og det har givet udfordringer i forhold til at ramme samme stil, størrelse og udtryk, som sin forgænger.

- Hver LEGO-bygger har jo sin stil, så jeg har lige skullet lure lidt på byggestilen og størrelsesforholder, forklarer Anders Flyndersøe

Besøg i virkeligheden

Undervejs i processen har han været på besøg i Viborg for at studere både det oprindelige LEGO-hospital, det nye akutcenter og omgivelserne omkring hospitalet. Her har han blandt andet konstateret, at virkelighedens hospital er bygget på meget skrånende terræn, mens LEGO-hospitalet er bygget på fladt underlag i en montre.

- Det betyder blandt andet, at det ikke har kunnet bygges i én til én størrelse med det korrekte antal etager. Til gengæld svarer det eksisterende LEGO-hospital og det nye akutcenter størrelsesmæssigt til hinanden, så det hænger godt sammen, lover han.

Mens de fleste af os har prøvet at bygge små og store LEGO-projekter efter grundige manualer og anvisninger, findes der selvsagt ingen manual til at bygge hospitalet i Viborg. I stedet har Anders Flyndersøe gransket Projektafdelingens byggetegninger og forsøgt sig frem med små prøvebyggerier og sjusninger.

- Det afgørende er at ramme det rigtige udtryk, så man får en oplevelse af, at det er det rigtige hospital. Det handler blandt andet om at ramme facadeudtrykket – i dette tilfælde med de brune lameller omkring vinduerne og de lodrette linjer ved trappetårnene, fortæller Anders Flyndersøe.

200.000 klodser

Han vurderer, at der er brugt omkring 200.000 klodser til tilbygningen, som har kostet ham omkring 500-1000 arbejdstimer. Selve LEGO-klodserne er sponsoreret af LEGO Charity, som også har doneret klodserne til det oprindelige LEGO-hospital.

Det udvidede LEGO-hospital har fået plads i den nye forhal, hvor også et nye opholds- og legområde for børn skal indrettes. Her vil det – som hidtil – kunne fungere som underholdning og adspredelse for store og små patienter og besøgende på hospitalet.