190806-Skopi-klinikken-flytter_DSC1273_1040px.jpg

Afdelingssygeplejerske Janne Jensen og speciallæge Michael Ørting glæder sig til at tage imod de første patienter til kikkertundersøgelse i den nye Skopi-klinik. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Strømlinede patientforløb med mere nærhed og mindre spildtid for patienter og medarbejdere bliver resultatet, når Skopi-klinik mandag den 26. august åbner i nye rammer i Regionshospitalet Viborgs nye akutcenter.

15-08-2019

- Med flytningen får vi samlet vores skopi-funktioner, som i dag ligger spredt over en hel etage på det eksisterende hospital. Dermed får vi også samlet det personale, som skal være i klinikken, så vi kan planlægge langt mere strømlinede patientforløb med modtagelse, undersøgelse og hvilepladser i samme område, fortæller Michael Ørting, der er speciallæge i Skopi-klinik.

Han er ikke i tvivl om, at de nye rammer vil betyde en mere effektiv drift og på sigt også mulighed for at gennemføre endnu flere skopier.

Med flytningen frigives samtidig kapacitet på hospitalets operationsgang, hvor nogle af skopierne hidtil er blevet udført. Det giver bedre mulighed for at planlægge et mere strømlinet dagsprogram for hospitalets øvrige planlagte og akutte operationer.

Skræddersyet til moderne behandling

På Skopi-klinik gennemfører de cirka 20 medarbejdere dagligt kikkertundersøgelser – de såkaldte skopier – af blandt andet mave og tarmsystem, luftveje, galdegange og bugspytkirtel.

Klinikken har de seneste år oplevet en stigende aktivitet, og derfor glæder lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen sig over, at klinikken nu får dedikerede rammer til de omtrent 5600 årlige kikkertundersøgelser.

- Skopi-klinik er et helt konkret eksempel på, hvad vi mener, når vi taler om, at de nye rammer er skræddersyet til moderne behandling. Netop kikkertundersøgelserne er i de seneste år kommet langt mere i fokus i forbindelse med eksempelvis landsdækkende screeningsprogrammer og kræftpakker, så det er utrolig dejligt, at vi nu får nogle fysiske rammer, som understøtter den aktivitet, siger Claus Brøckner Nielsen.

Anden indflytning

Ud over at gavne det daglige flow i klinikken, bliver de nye rammer også en gevinst for personalets arbejdsmiljø, vurderer afdelingssygeplejerske Janne Jensen.

- Vi kommer til lyse og lækre lokaler med masser af dagslys. Samtidig får vi mulighed for at indrette os, så vi kan undgå en del vrid i armene og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Så alt i alt bliver det et kæmpe løft til arbejdsmiljøet, siger Janne Jensen.

Hun peger samtidig på, at de nye rammer også giver bedre mulighed for oplæring, uddannelse og forskning inden for skopi-området.

Med flytningen af Skopi-klinik er Regionshospitalet Viborg godt i gang med indflytningen i det nye akutcenter. Sidst i maj åbnede de første klinikker sammen med hospitalets nye hovedindgang og forhal, og resten af året gennemfører hospitalet 1-2 større indflytninger om måneden. Omkring årsskiftet vil de alle 25.500 nye kvadratmeter være taget i brug – til fordel for både patienter og medarbejdere.

190806-Skopi-klinikken-flytter_DSC1295_1040px.jpg